Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Oud en Nieuw
31 december 2011
 
 

Viering op de drempel van 2011 naar 2012

Begroeting en inleiding Oudjaar 2011

Pr.  In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Al. Amen.

Pr. De genade van Onze Heer Jezus Christus, de liefde van God
 en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
Al. En met uw geest.

Pr. Van harte welkom in deze viering op de laatste dag van het oude jaar.
 Vandaag dragen we een heel jaar met ons mee,
 dat voor ieder een eigen kleur heeft gekregen.

De een kijkt met dankbaarheid terug,
omdat  een kind of een kleinkind geboren werd,
omdat je een liefste vond om mee te dromen.
omdat het leven je vervulling en zegen schonk.
De ander herinnert zich 2011 om heel andere redenen.
Omdat het tegenzat,
omdat je een liefste verloor,
omdat er zorgen en verdriet waren.
En voor de meeste van ons was het een jaar van zowel licht als donkerte, van zoet en zuur.
Symbolisch droegen wij het parochieboek mee,
waarin de namen staan van dopelingen en vormelingen,
van bruidsparen en van overledenen.
Zo brengen wij heel het afgelopen jaar bij God.
Omdat we geloven dat Hij iedere seconde bij ons was
en dat hij altijd bij ons zal blijven.
Zo vieren wij vandaag ons geloof …
op de drempel van het oude naar het nieuwe jaar!
 
Begroeting en inleiding Nieuwjaar 2012

Pr.  In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Al. Amen.

Pr. De genade van Onze Heer Jezus Christus, de liefde van God
 en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
Al. En met uw geest.

Pr. Van harte welkom in deze viering op de eerste dag van een nieuw kalenderjaar.
 Om 12 uur vertelde knallend vuurwerk dat 2012 is begonnen.
Mensen staken de straat over
om elkaar een hand te geven en
alles wat wenselijk is toe te wensen.
Vandaag bidden wij om zegen over 2012,
we vragen aan God om van dag tot dag bij ons te blijven.
Maar God vraagt ook aan ons
om van dag tot dag bij Hém te blijven.
Hij geeft ons 365 kansen om van dit nieuwe jaar het beste te maken.
Zo vieren wij vandaag ons geloof …
op de drempel van een nieuw jaar!


Openingsgebed

Trouwe God,
door de eeuwen heen
wordt uw Naam genoemd.
Ook wij roepen U aan,
op de drempel van het Oude naar het Nieuwe Jaar.
Versterk het goede dat in ons is.
Maak heel, wat stuk is gegaan.
En vul aan, wat wij tekort komen.
Dan mogen wij uitzien naar wat komen gaat,
in het voetspoor van Jezus,
die de weg is, de waarheid en het leven
in tijd en eeuwigheid.
Amen.

Schriftlezingen

Numeri 6, 22-27
Lucas 2, 16-21

Verkondiging (preek)

Wanneer je in onze omgeving onderweg bent met de auto,
dan zijn er stukken weg, waar het goed opschiet.
Je mag daar zestig of tachtig kilometer per uur rijden.

Maar regelmatig moet je ook afremmen,
daar herinneren de verkeersdrempels je wel aan.
Soms lijken ze in de weg te liggen, vooral wanneer je haast hebt.
Maar het is natuurlijk heel goed dat ze er zijn, die heuvels in het wegdek.
Want ze maken het verkeer veiliger.
Ze vertellen de automobilist:
“Pas op, hier wonen mensen en spelen kinderen,
zorg dat je op hen let!”

Vandaag zijn we aangekomen bij een drempel.
Een drempel in de tijd.
We staan op de grens van het oude naar het nieuwe jaar,
van 2011 naar 2012,
van wat was, naar wat komt.

Het afgelopen jaar is weer voorbij gevlogen
De jaarwisseling is een moment om af te remmen, voordat je verder gaat.

Net zoals een goede automobilist in de binnenspiegel kijkt, voordat hij afremt,
zo kijken ook wij naar de weg die achter ons ligt.
In 2011 is er weer heel wat gebeurd,
wereldwijd en waarschijnlijk ook in je eigen leven.

Nieuwsoverzichten herinneren ons in deze dagen aan geweld, crisis en rampen.
We zagen dictators vallen en de hoop op vrijheid even opvlammen.
Er waren momenten waarop heel de wereld de adem inhield,
zoals bij de ramp in Japan.
Maar de meeste dagen ging  het leven zijn gewone gangetje,
met alledaagse vreugde en beslommeringen.

Ook in de kerk is er heel wat gebeurd, dichtbij en wereldwijd.
We openden het jubileumjaar tijdens de Pinksterviering
en er volgden heel wat activiteiten.
De inzegening van het monumentje voor gestorven kindjes,
een wandeltocht en een fietstocht,
de viering met de parochiekoren en de Barbaraviering.
Het afgelopen jaar zijn we ook gestart met het proces van samenwerking
waardoor zes parochies een eenheid gaan vormen.

Het jaar eindigde met een pijnlijk bericht.
Het schokkend rapport over misbruik
door vertegenwoordigers van de kerk.
Zoveel erger dan de meesten van ons hadden gedacht.
Het onrecht uit het verleden haalt ons als geloofsgemeenschap in
en stelt vragen over de toekomst.
 
Dit weekend is als een verkeersdrempel op onze weg!
We remmen even af, juist omdat de tijd zo snel kan gaan.

Om na te denken hóe we 2012 in willen gaan.
Wat we nodig hebben om er een goed jaar van te maken.

We hebben elkaar nodig in het komende jaar.
Om het leven te vieren, om vreugde te scheppen.
Om tijd te maken voor het goede dat ons omringt.

We hebben elkaar nodig om verdriet te dragen,
om zieken te troosten en eenzaamheid te verlichten.
Om tijd te delen.

We hebben elkaar nodig in het komende jaar,
binnen onze geloofsgemeenschap.
Om samen te bidden
en samen dienstbaar te zijn.
Om naar buiten toe opnieuw vertrouwen te wekken
en om naar binnen toe vertrouwen te vinden
in de toekomst van onze parochie
en de samenwerking met anderen.
Om tijd te heiligen.

En in al die verschillende momenten hebben we zegen nodig.
Goede woorden van God,
het voorbeeld van Jezus,
de kracht van de heilige Geest.

Wat voor tijden zal het nieuwe jaar ons brengen?
Licht of donkerte?
Vreugde of verdriet?
Dan kan niemand vooruit zeggen.

Maar we mogen ons misschien laten bemoedigen door een heilige van lang geleden.
In het jaar 410 leefde Augustinus.
Hij leefde in een onzekere tijd, vol gevaren en verwarring.
En hij schreef het volgende:
“Het zijn slechte tijden! Dat zeggen de mensen tenminste.
Laten wij liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed.
Wij zijn de tijden.
Zoals wij zijn, zijn de tijden!”

Amen!

Voorbede

Pr. Op de drempel van het Oude naar het Nieuwe Jaar, bidden wij:

Le. Voor onze wereld, waarin licht en donkerte elkaar afwisselen.
 Geef ons kracht en wijsheid
 Om vergeving te schenken en vrede te brengen.
 Laat ons bidden …

Le. Voor mensenlevens, waarin het soms licht is en dan weer donker.
 Schenk ons kracht in moeilijke tijden
 en dankbaarheid om het goede dat ons gegeven wordt.
 Laat ons bidden …

Le. Voor wie opgewekt droomt van de toekomst
 en voor wie opziet tegen het Nieuwe Jaar.
 Wees met hen allen, kome wat komt.
 Laat ons bidden …

Le. Voor onszelf,
 hier gekomen met ons lief en leed
 met onze hoop en onze vragen.
 Leggen wij dat alles in Gods Handen,
 tijdens een moment van stilte
 (……..)
 Laat ons bidden …

Pr. Parochie-intenties …
 Laat ons bidden …

Pr. Zo bidden wij tot U,
 God van tijd en eeuwigheid.
 Amen.

Zending en zegen

De oudste zegenbede die wij kennen
staat in het Bijbelboek Numeri.
Met die woorden zegende Mozes ooit het volk.
En door de eeuwen heen
is zo Gods Naam gelegd
op Gods Volk
vanuit het geloof dat Hij ons zal bewaren.

Ik wil u – indien mogelijk – vragen om te gaan staan
om zo Gods zegen te ontvangen:

Moge de Heer
u zegenen en bewaren.

Moge de Heer
de glans van zijn gelaat over u spreiden
en u genadig zijn.

Moge de Heer zijn aangezicht naar u wenden
en u vrede schenken.

Zegene u allen;

+ Vader, Zoon en Heilige Geest.
 Amen.

 

 

 

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey