Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Derde zondag van de Advent (B)
10 en 11 december 2011
 
 

Schriftlezingen:

Jesaja 61, 1-11

Johannes 1, 6-8. 19-28

Verkondiging (preek):

Wanneer je de levensbeschrijving leest van beroemdheden,
dan blijkt dat onder alle aandacht en bekendheid
vaak een grote eenzaamheid schuilgaat.
De tragiek van menige filmster of zanger is dat ze door iedereen hérkend worden,
maar door zo weinig mensen gékend worden.

Ook Jezus lijkt daar niet aan te ontkomen.
Vandaag vertelt Johannes de Doper over Jezus.
Hij zegt:
“Midden onder u staat Hij die gij niet kent!”

De grootheid van Jezus is het goede dat Hij doet en ieder woord dat Hij spreekt.
Jezus schenkt leven,
Hij heelt zieken en geneest gewonden.
Hij laat mensen weer glimlachen
met de Blijde Boodschap die Hij brengt.

Maar het leven van Jezus kent ook de nodige tragiek.
Er was geen plaats voor Hem in de wereld, toen Hij geboren werd.
Later werd Hij weggejaagd uit Nazareth.
Jezus werd verraden door zijn vrienden
en moest eenzaam en verlaten aan het kruis sterven.

Johannes vat de kracht én de tragiek van Jezus in één zin samen:
“Midden onder u staat Hij die gij niet kent!”

God kwam nog nooit zo dichtbij als in Jezus.
Hij ademde dezelfde lucht in, die wij inademen.
Hij deelde onze vreugde en voelde onze pijn.
Midden onder ons is Hij gekomen, als een antwoord op de eeuwenoude vraag:
“God Wie bent U? God, wáár bent U?”
Maar lang niet iedereen wilde Jezus zien.
De machtigen sloten hun ogen toen Hij het brood met de armen deelde.
Zij staarden zich blind op hun eigen rijkdom
en zagen in Jezus een gevaarlijke relbel.

De religieuze leiders wilden niet zien hoe innig Jezus met God verbonden is.
Zij staarden zich blind op hun eigen wijze van geloven
en zagen in Jezus een nieuwlichter, iemand die moest verdwijnen.

Zelfs zijn leerlingen, die zo dicht bij Hem stonden,
beseften op dat moment niet
dat God bij hen was.

De woorden van Johannes gelden voor hen allen, maar eigenlijk ook voor ons.
Midden onder u staat Hij, die gij niet kent!

We belijden ons geloof,
vaak zo automatisch dat we er niet eens een boekje bij nodig hebben.
Maar kénnen wij Jezus echt? Zien wij, wat Hij ons voordoet?
Verstaan wij zijn woorden, als de belangrijkste boodschap voor ons leven?

Het maakt je bescheiden, wanneer je de woorden van Johannes overweegt.
Midden onder u staat Hij, die gij niet kent!
Juist die bescheidenheid is nodig om Jezus te leren kennen.

Want wanneer je je eigen overtuiging durft te toetsen
aan de Boodschap van Jezus, dan kan Hij aan het Woord komen in jouw leven.

Dan zúl je ontdekken dat niet structuren zaligmakend zijn, maar liefde.
Dan zúl je ontdekken dat niet geweld het antwoord is, maar vergeving.
Dan zúl je ontdekken dat de weg naar God je niet inperkt, maar juist vrij maakt.
Want Jezus vult ons hart niet met angst voor de toekomst,
maar met vertrouwen, blijdschap en hoop.
In een wereld waarin het recht van de sterkste geldt
en geluk wordt afgemeten aan bezit,
daar wordt Jezus vaak over het hoofd gezien.
Dan wordt Hij niet herkend, terwijl Hij zo dichtbij is.

Want je hoeft maar één hand uit te steken om te delen
en Hij raakt je aan.
Je hoeft maar één stap te zetten naar vergeving
en Hij loopt aan je zijde.
Je hoeft maar één blik te werpen op iemand die ziek is, eenzaam of bang,
en je kijkt recht in Jezus’ ogen.

Hij is niet ver, Hij is midden onder ons.
Zoals een tekstschrijver uit onze tijd het verwoordde:

Omdat Hij niet ver wou zijn
is de Heer gekomen,
midden in wat mensen zijn
heeft Hij willen wonen.

Wilt daarom elkander doen
alle goeds geduldig.
Wees elkaar om zijnentwil
niets dan liefde schuldig.

Wees verheugd, van zorgen vrij.
God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij,
Hij woont in ons midden!

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey