Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Allerheiligen
29 en 30 oktober 2011
 
 

Schriftlezingen:

Openbaring van Johannes 7, 2-4.9-14 (een menigte die niemand tellen kon)

Eerste brief van Johannes 3, 1-3 (wij worden kinderen van God genoemd)

Evangelie volgens Mattheus 5, 1-12a (de zaligsprekingen)

Verkondiging (preek):

Een bekende Nederlandse theoloog heeft ooit geschreven:
“Mensen zijn woorden in het verhaal van God ”
God heeft ons heel wat te vertellen
en Hij doet dat steeds weer in het leven van mensen.

Het begon allemaal met Abraham en Sara,
die als eersten in de Bijbel geroepen worden.
Ze leren God kennen als de Ene,
die de Bron is van al wat goed en eeuwig is.
Abraham en Sara lopen voorop in de lange stoet
die zoekt naar een nieuwe wereld.

Later is het Mozes,
die geroepen wordt om zijn volk uit de slavernij van Egypte te leiden.
Om in Godsnaam te zeggen:
God heeft jullie ellende gezien, Hij is je niet vergeten,
Hij zal jullie bevrijden.

God heeft héél wat te zeggen.
Dat vertellen de oude profeten, zoals Jesaja,
die hoop geven aan een uitgebluste wereld
en roepen: “Het nieuwe is begonnen, je moet het alleen willen zien!”

Maar het meest innemend verhaal, klinkt in het leven van Jezus,
in Wie God aan het woord komt als nooit tevoren.
In Jezus spreekt God zich helemaal uit
in een Boodschap van liefde,
in nabijheid,
in hoop op leven, stérker dan de dood.

Maar het verhaal van God is daarmee niet afgesloten.
In iedere tijd heeft Hij ons iets te zeggen,
daarvan getuigen de heiligen die wij vandaag gedenken.

Op Allerheiligen vieren wij een oneindige stoet die door de tijd gaat.
Sommige traden in het voetlicht,
als dichters en filosofen,
wetenschappers en predikanten,
kerkleiders en stichters van kloosterorden.

Anderen deden in de schaduw grote dingen,
als onderwijzers of verpleegsters,
als stille bidders
of eenvoudige doeners.

De wereld zou de meesten van al die heiligen al lang vergeten zijn,
wanneer de kerk ze niet in herinnering had gehouden.
Juist omdat we geloven dat mensen woorden kunnen zijn,
in het verhaal van God!

Want in al die heiligen heeft God ons wel iets te zeggen.
In hun leven vertelt Hij
over zorg en naastenliefde,
over moed en volharding,
over hoop, geloof en liefde.

Zelfs in de donkerste en moeilijkste tijden van onze geschiedenis,
spreekt God ons telkens weer toe … in de bijzondere mensen die Hij roept.

Een indrukwekkend voorbeeld is een Oostenrijkse boer,
die in 2007 zalig werd verklaard.
Zijn naam is Franz Jägerstätter.
Hij leefde in een slechte tijd, waarin het kwaad steeds maar groeide.

In Duitsland was Hitler aan de macht gekomen
en het kwaad strekte zijn tentakels uit.
Oostenrijk werd ingelijfd bij het Duitse Rijk
en jonge mannen werden opgeroepen om te vechten in het leger.
Franz Jägerstätter is familievader en werkt op zijn boerderij,
wanneer ook hij wordt opgeroepen.
Maar hij weigert.
Niet omdat hij bang of laf is,
maar omdat hij inziet dat Hitler de wereld in donkerte dompelt.
Hij ziet hoe mensen de mond wordt gesnoerd,
hoe Joden worden vervolgd,
hoe zijn land verandert.
Franz kán niet anders dan “nee” zeggen tegen wat er gebeurt.
Hij wordt gevangen gezet en gemarteld.
Een bisschop adviseert hem om toch de wapens op te nemen,
omwille van zijn gezin dat hem niet kan missen.
Maar Franz kiest in een donkere tijd voor de waarheid.
Hij zegt: “Je kunt toch niet God én Hitler dienen?”
Je kunt jezelf geen christen noemen
wanneer je intussen toelaat dat mensen gediscrimineerd of vervolgd worden.
Uiteindelijk wordt hij door de Nazi’s vermoord.

Met een gezond boerenverstand en een christelijk hart,
gaat Franz tegen de stroom in.
In hem kan God aan het woord komen
en vertellen over het eigen geweten, over verantwoordelijkheid,
over consequent geloven.

Tijdens de zaligverklaring in 2007 was de vrouw van Franz Jägerstätter aanwezig.
Ook Franziska heeft laten zien wat heiligheid betekent.
Toen iedereen zijn handen van haar man aftrok
en hem bestempelde als een verrader, bleef zij hem trouw.
Later werd haar gevraagd, waarom ze haar man bleef steunen
en ze antwoordde: “Zonder mij was hij toch helemaal alleen geweest?!”

Wat vieren we met Allerheiligen?

In de heiligen van de kerk
vertelt God dat niemand gemist wordt.
Hij heeft mensen nodig die licht zijn in de donkerte,
die vasthouden aan wat goed en waar is,
ook al is dat niet gemakkelijk.
Zo klinkt Gods stem in Franz Jägerstätter,
die zijn geweten volgde.

Maar zo klinkt zijn stem ook in Franziska,
die trouw bleef
omdat niemand anders dat van haar kon overnemen.

Misschien is dat laatste wel ten diepste wat een mensenleven heiligt.
Dat je beseft
dat God vaak niemand anders heeft dan jou,
om te geloven, te hopen en lief te hebben,
om de waarheid te spreken en vergeving te bewerken.

Om een woord te worden in dat eindeloos mooie verhaal dat God te vertellen heeft.

Amen!

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey