Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
30ste zondag door het jaar (A)
22 en 23 oktober 2011
 
 

Schriftlezingen:

Eerste lezing: Exodus 22, 20-16 (eerbied voor de vreemdeling)

Evangelie: Mattheus 22, 34-40 (het grootste gebod is liefde voor God en je naaste)

Verkondiging:

Oudere parochianen vertellen soms over de Godsdienstlessen
uit hun jeugd.
Tijdens de catechismusles werden kinderen overhoord.
Ze moesten de vragen én de antwoorden van buiten leren.
Vrijwel iedereen van die generatie kan zich de éérste vraag van de catechismus
nog goed herinneren.
Waartoe zijn wij op aarde?

Die vraag op zich is al de moeite waard.
Want waartoe zíjn wij op aarde?

Wanneer je dat op straat zou vragen, dan zou je heel verschillende antwoorden horen.
Sommige mensen zeggen:
Ik ben op aarde om zelf gelukkig te worden,
om te genieten van iedere dag
want voor je het weet is het leven voorbij.

Anderen vullen aan:
In ben er voor mijn kinderen,
om ervoor te zorgen dat ze goed terecht komen.
Of:
Ik ben er om mijn medemens te helpen
zodat deze wereld door mij een stukje beter wordt.

Weer anderen moeten misschien zuchten van die vraag
en zeggen:
“Tja ... waarom ben ik in hemelsnaam op aarde?”
Omdat ze zich overbodig voelen,
ongewenst of mislukt.
Dan kan het moeilijk zijn om je leven op waarde te schatten.

Waarom zijn wij op aarde?

De Bijbel heeft een heel eigen antwoord op die vraag.
Je bent op aarde, ómdat je leven waarde heeft.
Omdat er Iemand is die jouw leven wenst!

Zoals een oude Psalm het zegt:
God kent jou, nog vóór je eerste schreeuw en voorbij je laatste zucht.
Hij heeft jouw leven gewild,
Hij houdt van jou
en heeft je nodig
om van deze wereld zijn wereld te maken.

Voor Jezus was dat duidelijk.
We hoorden in het Evangelie hoe Hij antwoordt op de eerste Joosdse Catechismusvraag.
Waarom zijn we op aarde, waar komt het op aan wanneer je goed wilt leven?
We zijn op aarde om van God te houden
zoals Hij van ons houdt
en om die liefde te beantwoorden
door naastenliefde.

Op deze Wereldmissiedag gaat het precies daarom!
We denken na over onze missie,
onze opdracht als Christenen in deze wereld.
Waarom zijn wij op aarde?

Missionarissen antwoorden met heel hun leven op die vraag.
Ze trekken naar verre streken,
omdat hun liefde tot God zo groot is
dat ze wel van zijn armste mensenkinderen moeten houden.

Missionarissen weten dat ze op aarde zijn met een doel.
Zoals een zuster die in India werkt het verwoordde:
“Om de naamlozen een naam te geven!”
Om tegen vergeten en uitgebluste mensen te zeggen:
“Jij bent niet voor niets op aarde.
Ook jij bent een kind van God, jouw leven is net zo waardevol als dat van ieder ander!"
Dát is houden van God
en van je naaste als van jezelf!

En precies die opdracht hebben ook wij, u en ik.
Om je naaste te laten ervaren
dat zijn of haar leven kostbaar is.
Ook al gaat je carrière niet stijl omhoog,
ook al is je relatie misschien mislukt,
ook al ben je als vluchteling naar ons land gekomen,
ook al zeg je dat je gelukkiger bent dan je je feitelijk voelt.
“Jij bent niet voor niets op aarde.
Ook jij bent een kind van God,
jouw leven is net zo waardevol als dat van ieder ander!"

Waartoe zijn wij op aarde?
Misschien wel om zelf een antwoord te worden op die vraag.
Door vriend te worden van de vreemdeling.
naaste van de zonderling.
collega van de nieuweling.
toevlucht voor de eenling.

Want zo krijgt het leven zin:
jouw leven
het leven van een ander
en uiteindelijk ons samenleven.

Amen!


 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey