Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
29ste zondag door het jaar (A)
15 en 16 oktober 2011
 
 

Schriftlezing:

Mattheus 22, 15-21

Verkondiging (preek):

Wanneer je een geldstuk bekijkt,
dan zitten er twee kanten aan,
het is kop of munt.

Maar aan geld zitten eigenlijk nog veel meer kanten,
dat word duidelijk gemaakt in een reclamefilm van een bank …
Geld stinkt, geld helpt,
geld sloopt, geld groeit,
geld verpest, geld leert,
geld vervuilt, geld verrijkt,
geld verbindt, geld ontwricht,
geld brengt, geld verjaagt,
geld zorgt, geld verwoest,
geld bouwt, geld verziekt,
geld dood en geld geneest.
Geld wordt pas fout of goed,
door wat je er samen mee doet.

Dat filmpje kan je aan het denken zetten,
zeker in tijd waarin zoveel gesproken wordt over geld,
over de euro en de crisis.
Met geld kun je goede dingen doen,
je kunt er je kinderen mee laten studeren,
of het delen met kansarme mensen in een ander werelddeel.
Met collectegeld kan onderzoek gedaan worden
om ziektes te bestrijden.

Maar geld kan ook de wereld verzieken.
Want geld is macht
er wordt om gevochten
en er wordt over gelogen.

Geld op zich is niet fout of goed,
het gaat er maar om wat je ermee doet!

In het Evangelie van vandaag vertelde Jezus over een muntstuk.
Maar hij vertelt eigenlijk over goed en kwaad,
over God en de keizer.

Het begint allemaal met valsheid.
De leiders van het volk willen Jezus in de val lokken.
Daarom gaan ze naar Hem toe en beginnen over geld te praten.
“Meester,
zo spreken ze Hem aan,
“wij weten dat U van de waarheid houdt
en dat niemand U daarvan af kan brengen.
Daarom hebben wij een vraagje:
“Mogen wij belasting betalen aan de keizer, of niet?”

Hun vraag klinkt oprecht,
maar is erop gericht om Jezus een hak te zetten.
Zegt Jezus:
“Ja, je moet belasting betalen!”, dan zullen ze roepen:
“Zie je wel, Jezus is de vriend van de Romeinen die ons land onderdrukken!”

Zegt Jezus:
“Nee, je mag geen belasting betalen aan de Romeinen”,
dan zullen ze dat doorvertellen aan de bezetters
zodat Hij als een oproerkraaier opgepakt zal worden.

Maar Jezus ziet wel wat ze doen.
Daarom zegt Hij:
“Heeft iemand van jullie een munt op zak?”
De vragenstellers kunnen Hem zo een Romeins geldstuk overhandigen.

Op zich is dat al vreemd,
want vrome Joden betaalden niet met dat geld.
Op Romeinse munten stond namelijk de keizer,
die zichzelf als god had uitgeroepen.
Gelovige mensen weigerden zelfs om naar zo’n munt te kijken.

Maar de deftige heren die de mond vol hebben van God,
blijken dat geld wel op zak te hebben.
Voordat ze het in de gaten hebben, zet Jezus ze te kijk.
“Wie staat er op jullie geld?”
Ze roepen: “De keizer”.

En dan volgt het antwoord van Jezus:
“Geef dan aan de keizer, wat van de keizer is
en aan God wat van God is!”
Letterlijk staat er in de Bijbel:
“Geef terug aan de keizer, wat van de keizer is
en geef terug aan God, wat van God is!”

Wat van de keizer was,
dat was de onderdrukking door het Romeinse leger
en de armoede die veroorzaakt werd
door de belastingen die betaald moesten worden.
Het geld van de keizer vecht en onwricht,
het verwoest en verziekt.

Wat van God komt is, is van een heel andere waarde.
Hij vraagt ons om zorg te dragen, om te delen,
om armen onder de armen te nemen,
om op te bouwen en te genezen.

Daarom zegt Jezus:
“Geef terug aan de keizer, wat van de keizer is
en geef terug aan God, wat van God is!”
Neem afstand van een wereld die alléén maar in geld denkt,
die oorlog voert om bezit
en armoede tolereert.
Geef dat maar terug aan de keizer en aan de machthebbers.

En geef aan God:
je menslievendheid,
je solidariteit,
je bewogenheid.
Alleen zo bouw je de wereld op
en kun je crisissen overwinnen.

Wanneer genoeg ook genoeg is
dan zal er overblijven voor wie tekort komt.

Want geld wordt pas fout of goed,
door wat je er samen mee doet!

Amen!

Voorbede:

Pr. God, U schiep de mens naar uw beeld en gelijkenis:

Le. Laten wij bidden om eerbied
 voor heel uw schepping.
 Dat wij de aarde niet uitbuiten,
 maar met zorg doorgeven aan wie na ons komen.
 Laat ons bidden …

Le. Laten wij bidden om kracht en volharding
 voor missionarissen.
 Dat zij mogen zien
 hoe hun goede werken vrucht dragen.
 Laat ons bidden …

Le. Laten wij bidden om wijsheid
 voor wie werkt met geld.
 Dat zij niet bezeten raken van bezit.
 Laat ons bidden …

Le. Laten wij bidden om inspiratie
 voor de gemeenschap van de kerk.
 Dat wij als Gods startkapitaal
 kunnen bouwen aan een rechtvaardige wereld.
 Laat ons bidden …

Pr. Misintenties …
 Laat ons bidden …

Pr. Zo bidden wij, opdat de gezindheid van Jezus
 ook in ons zal wonen.
 Amen.
 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey