Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Kapel van Schilberg
11 september 2011
 
 

Mis verzorgd door parochie Pey

Verkondiging (preek):

Wanneer je een jubileum viert,
dan gaan je gedachten al snel terug naar het verleden.
In dit jaar waarin we 150 jaar parochie Pey vieren,
komen vanzelf herinneringen tot leven.

De een zal terugdenken aan het Rijke Roomse leven,
met een overvloed aan priesters, processies en kerkelijke verenigingen.

Een ander zal terugdenken aan moeilijke tijden.
Aan de oorlogsjaren, toen de parochiekerk zijn torenspits verloor,
al net zo getekend als het leven van veel mensen.

Of aan de tijd dat jonge mannen naar Indië moesten,
ver van huis, ver van hun geliefden.
Er is in die jaren heel wat gebeden, ginds en hier.

Menigeen heeft nog de beelden voor ogen
van de terugkeer van de torenspits, 25 jaar geleden.
Ook zijn er heel persóónlijke herinneringen
aan een doop, een huwelijk of uitvaart
die je naar de kerk bracht.

Het vieren van een jubileum vertelt echter niet alleen over het verleden,
maar ook over het heden.

De grote gemeenschap van de kerk en ook onze parochie
zijn in een onzekere tijd terecht gekomen.
Geloven is niet meer vanzelfsprekend,
niet meer massaal.
Al zijn er gelukkig nog heel wat mensen
die bewust kiezen voor een gelovige levenswijze.

Kerkzijn in deze tijd, dat roept vragen op.
Hoe gaan we de toekomst in?
Wat bezielt ons?
En wat verbindt ons?

Op dit moment zetten we stappen naar een samenwerkingsverband
met zes parochies.
Al die parochies zijn deze week bij de kapel van Schilberg gekomen,
vanuit Echt en Pey,
vanuit Koningsbosch, Maria Hoop en Sint Joost.

En misschien kunnen we juist hier, bij Maria, moed en inspiratie vinden.
In het Evangelie kwamen we Maria tegen
terwijl ze onder het kruis staat.
Ook op dat moment is de gemeenschap van Jezus heel klein.
Een handjevol gelovigen is overgebleven:
Maria, Johannes en drie andere vrouwen.

Het is maar een zielig hoopje,
maar Jezus vormt ze om tot een kerkgemeenschap.
Hij geeft Maria en Johannes aan elkaar.
Dát is kerk.
Het gaat niet om groot vertoon:
je kúnt geloven niet meten in aantallen,
maar in verbondenheid.
De kerk leeft, waar mensen aan elkaar gegeven worden.
Waar we troosten en bemoedigen,
waar we hoop delen
en vreugde schenken.

Maria begreep dat als geen ander.
Zij brengt verbondenheid, van kribbe tot kruis.

Wanneer zij Jezus voor het eerst in haar armen draagt,
dan schept zij verbondenheid
tussen herders en koningen,
tussen bekenden en vreemdelingen.

En wanneer zij Jezus voor het laatst in haar armen draagt,
dan doet zij dat weer.
Want onder het kruis
verbindt zij de volgelingen van Jezus die zijn overgebleven.

En dat blijft ze doen.
Ook in de eerste Lezing,
wanneer de apostelen elkaar weer gevonden hebben
en bidden en nadenken over de vraag hoe het verder moet.

Beste mensen,
het vieren van een jubileum,
dat vertelt over verleden en heden,
maar ook over de toekomst.
 
Want zolang we beseffen dat we aan elkaar gegeven worden,
zolang is er toekomst.
Dat begon in de kleine stal waar Jezus geboren werd
en waar de ogen van mensen straalden van vreugde en hoop.
Dat was zo tot onder het kruis
waar verdriet gedeeld werd en tranen weggestreeld.
En dat bleef zo tot in de bovenzaal,
waar Maria en de apostelen zochten naar kracht om verder te gaan.

In dit jubileumjaar geeft Maria ons een goede raad.
Zij leert ons om elkaar vast te houden.
Want waar mensen geven om elkaar,
daar geeft God zijn toekomst.

Ga dan op weg
naar een toekomst van vreugde en vrede.
Zoek reisgenoten
om samen die weg te betreden.
En valt het zwaar:
steunt en bemoedigt elkaar.
Liefde verlicht dan je schreden.

Ga dan op weg
om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij
wat gebroken was liefdevol helen.
Daar is geen hongersnoog,
wij delen samen ons brood.
Er zal genoeg zijn voor velen.

Ga dan op weg,
deel je dromen, je hoop, je verhalen.
Geef elkaar kracht
om op zoek naar een nieuw land niet te falen.
Als wij dat doen
blijft onderweg het visioen
liefde en warmte uitstralen.

Amen!

Voorbede:

Pr. Bidden wij in gelovige verbondenheid:

Le. Heer, zegen de jubilerende parochie van Pey:
 dat wij het verleden ons bemoedigt
 om in het heden
 te geloven in uw toekomst.   Laat ons bidden …

Le. Heer, bemoedig de parochies
 die de weg naar samenwerking zullen bewandelen.
 Dat wij gaandeweg groeien
 in gelovige verbondenheid.   Laat ons bidden …

Le. Heer, zegen allen die zorg dragen
 voor de kapel van Schilberg.
 En geef dat op deze heilige plek
 hoop, geloof en liefde gedeeld worden.  Laat ons bidden …  

Pr. Misintenties (…)    Laat ons bidden …

Pr. Zo bidden wij, op voorspraak van Maria,
 die ons de weg wijst naar Jezus
 onze Heer.
 Amen.

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey