Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Kapel van Schilberg
8 september 2011
 
 

Mis verzorgd door parochie Koningsbosch

Verkondiging (preek):

De preek van dit weekend zal 9 september op de website te lezen zijn

Onlangs werd bekend gemaakt wat het meestgelezen boek is.
Het is niet langer de Bijbel,
maar de catalogus van IKEA.
Waarschijnlijk plofte dit boekwerk een dezer dagen ook op uw deurmat.
Je komt er van alles in tegen,
van de Björn-tafel tot de Inga-lampenkap.
Zoals de catalogus belooft, kun je voor een redelijke prijs je huis vol zetten.
Voren op het boekwerk staan dan ook de woorden:

 “Je hoeft niet groot te wonen, om ruim te leven”

De gids van Ikea belandde bij meer huishoudens, dan de Bijbel.
Toch denk ik niet dat we bang hoeven te zijn
dat de verhalen van ons geloof vergeten worden,
want de Boodschap van de Bijbel is van alle tijden,
ook van onze moderne tijd.

Op de IKEA-catalogus staat:
 “Je hoeft niet groot te wonen, om ruim te leven”

In de Bijbel lezen we het net een beetje anders;
 “Je hoeft niet ruim te wonen, om groot te leven”

Want in tal van verhalen uit de Bijbel horen we hoe God aanwezig komt
op kleine, onaanzienlijke plaatsen, midden in het gewone leven van mensen.
Dat geldt zeker wanneer we lezen over leven van Maria.
Zij woont in een uithoek van het Joodse land,
in Nazareth,
een plaats waar de mensen de schouders voor ophaalden.
In de Bijbel wordt er ergens gezegd:
“Wat voor goeds kan er nou uit Nazareth komen?”

Maar je hoeft niet ruim te wonen om groot te leven.
Dat laat Maria ons zien.
Binnen haar alledaagse bescheiden wereld,
begint het grootste verhaal van alle tijden.
God zoekt het niet in ruime paleizen,
maar gaat bij Maria op bezoek en vraagt:
“Mag ik in jou wonen?”

Je hoeft niet ruim te wonen, om groot te leven.

Dat leert Maria ons nog steeds.
Er zijn kathedralen en kerken naar haar genoemd,
maar nog meer kapellen en kapelletjes.
Kleine gebedshuisjes, waar mensen terecht kunnen met hun grootste zorgen.
Minikerkjes, die vaak beter bezocht worden dan grote kerken.

Maria woont meestal niet zo heel ruim,
maar wel groot genoeg om plaats te geven
aan hele levensverhalen vol lief en leed.

Dat vieren we hier bij de Kapel van Schilberg.
Want je moet je eens voorstellen hoeveel mensen hier al gekomen zijn
om te vragen of te danken,
om te hopen of om vrede te zoeken,
Om zelf te bidden
of aan Maria te vragen: “bidt voor mij!”

 Maria hoeft niet ruim te wonen, om groot te leven!

En dat is zo op vele plaatsen.
In Koningsbosch weten de mensen dat heel goed.
We vieren regelmatig ons geloof bij Maria.


In het kapelletje op de kruising Koestraat-Molenweg,
dat zo klein is
dat we soms op staat staan
om te bidden.

Of de kapel van Spaanshuisken,
waar mensen uit Nederland en Duitsland
elkaar in geloof ontmoeten.

Of de kapel aan de Pastoorsweg
die midden in het veld
een oase van vrede is.

Stuk voor stuk heilige huisjes
waarin je welkom bent bij Maria.
Zij leert ons om in deze wereld waarin wij leven
ruimte te scheppen.
Niet door je huis nog voller te proppen, niet door anderen aan de kant te drukken.
Maar door tijd en aandacht te scheppen.
Door te luisteren naar een ander,
door te bidden voor een ander
en door te leven met een ander.
De Catalogus zegt wat je nodig hebt.
De Bijbel zegt dat je nodig bent.

Zoals een oud kerklied het zegt:
“Ubi caritas et amor, Deus ibi est!”
Daar waar liefde is en zorg voor je naaste, daar woont God in ons midden.

Geen huis is daarvoor te klein, je hoeft niet ruim te wonen om groot te leven.
Gods vraagt niet meer dan een liefdevol hart
als zijn woning in ons midden.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey