Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
24ste zondag door het jaar (A)
10 september 2011
 
 

Schriftlezingen:

Eerste Lezing:  Wijsheid van Jezus Sirach (Eccl.) 27, 30 - 28, 7

Evangelie:  Mattheus 18, 21-35

Verkondiging (preek):

Onlangs sprak ik met een ouder echtpaar,
en al snel ging het gesprek over hun kinderen en kleinkinderen.
Ze zeiden:
“Gelukkig maken ze het goed!”

Zo gaat dat doorgaans met ouders en grootouders.
Wanneer de kinderen het maar goed maken, dan zijn ook de ouders tevreden.
En dat geldt zeker voor de Vader van ons allemaal.
Ook God hoopt met heel zijn hart
dat zijn mensenkinderen het goed zullen maken.

Maar Hij zal ongetwijfeld ook de nodige zorgen hebben om die grote mensenfamilie.
Want er is nog heel wat goed te maken in onze wereld.
Morgen, op 11 september worden we daar weer aan herinnerd.
Dan is het tien jaar geleden dat vliegtuigen zich boorden in de Twin Towers.
Sindsdien is er veel gebeurd.
De mensenfamilie is verdeeld geraakt,
er is naar verzoening gezocht, maar nog vaker werd haat gepredikt.
Er is oorlog gevoerd in Irak en Afghanistan
en zelfs onze gemeenschap werd daardoor geraakt
toen een medeparochiaan sneuvelde in Afghanistan.

Er is nog heel wat goed te maken in deze wereld!
Christenen, Joden en Islamieten noemen zichzelf kinderen van de Ene God,
maar binnen het gezin van God
bestaat zoveel verdeeldheid en wantrouwen, dat het Hem pijn moet doen.

Er is nog heel wat goed te maken in onze wereld!
Want ook dichtbij zijn er mensen die elkaar doodzwijgen,
die met een boog om de ander heenlopen.
Soms zijn er zoveel harde woorden gesproken, en voelen mensen zich zo gekwetst,
dat ze het niet meer op kunnen brengen om naar de ander om te zien.
Midden in die kwetsbare wereld waarin wij leven,
horen wij vandaag de woorden van Jezus.
Vergeef elkaar tot zeventig maal zeven keer.
Of met andere woorden:
probeer elkaar ten alle tijden te vergeven,
hoeveel pijn en moeite dat ook kost.
Want aan haat ga je zelf en de ander kapot.

Jezus spreekt zijn vertrouwen uit, dat het mogelijk is.
Om je leven te vernieuwen.
Je kunt het, zegt Hij.
Jij kunt gebroken relaties helen, harde woorden vergeven, een nieuw begin maken.

En Hij doet het ons voor.
Jezus bood ruimte aan vriend en vreemde,
aan geleerde denkers en eenvoudige zielen,
aan beschaafde mensen en aan ruwe bolsters,
aan heiligen, zondaars en al wat daartussen zit.

Midden in deze wereld begon Jezus met het goed te maken!
Hij antwoordde met liefde op de haat van mensen.
Hij keerde de andere wang toe
en was telkens weer bereid om te zeggen: “Ik vergeef je!”
Zelfs aan het kruis vond hij de kracht om die woorden te spreken.

Jezus wist het: een gemeenschap waarin mensen elkaar niet kunnen vergeven,
moet vastlopen.
Maar wanneer wij geloven in het nieuwe begin,
dan zullen mensen het goed maken, dan kunnen relaties geheeld worden.

Het vraagt moed om de weg van Jezus te gaan,
maar uiteindelijke is het enige weg die toekomst biedt.
Dat begreep Nelson Mandela.
Vijfentwintig jaar lang zal hij in de gevangenis.
Maar hij werd niet verbitterd, hij zocht geen wraak.
Hij wilde dat alle mensen in zijn land het goed zouden maken!
Blank én zwart.
Nelson Mandela kon zijn vijanden vergeven,
omdat zijn geloof in de toekomst sterker was
dan alle kwaad dat hem was aangedaan.
Zo was hij uiteindelijk de overwinnaar … door te vergeven.

Het zijn zulke mensen, tegen wie God met een glimlach zegt:
 Jij maakt het goed!
 Jij geeft toekomst aan de mensenfamilie.
 Jij maakt mijn mooiste dromen waar.

Toegegeven, het klinkt erg idealistisch,
de wereldgeschiedenis lijkt het eerder tegen te spreken.
Maar Jezus reikt ons zijn leven aan, als een optimistische boodschap.
Wie zijn weg gaat, zal toekomst vinden, zelfs voorbij het kruis.

Wie met Hem gelooft in de toekomst,
kan vaak het onmogelijke waarmaken.
God zelf gaat ons daarin voor.
Hij gelooft in zijn familie van mensenkinderen.
Hij blijft dromen van een nieuwe wereld.
En wil zo graag over ons zeggen:

Wat maken ze het toch goed!

Amen!


Voorbede:

Pr. God, U bent barmhartig als geen ander, daarom bidden wij:

Le. Zie onze wereld aan,
 die gebroken wordt door oorlog en terreur.
 Leer ons uw helende kracht kennen,
 die mensen de kracht geeft om te vergeven.
 Laat ons bidden …

Le. Wees allen genadig
 die om het leven kwamen door geweld.
 Ontferm U over de slachtoffers van tien jaar geleden
 en over al degenen die sindsdien gedood werden.
 Laat ons bidden …

Le. Wij bidden voor alle mensen van goede wil,
 dat zij volharden in hun voornemen
 om U te eren
  en het leven van hun naaste te behoeden.
 Laat ons bidden …

Pr. Misintenties …
 Laat ons bidden …

Pr. Neem ons in genade aan,
 opdat wij kunnen bouwen aan het Koninkrijk
 an Jezus
 uw Zoon
 en onze Heer.
 Amen.

 

        
 
 
2021 Parochie Pey