Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Maria ten hemelopneming
13 en 14 augustus 2011
 
 

Schriftlezing:

Openbaring van Johannes 11, 19a; 12, 1-6a.10ab.

Verkondiging (preek)

Eens in de zeven jaar vindt er in het Limburgse Beesel
een openluchtspektakel plaats.
Een groot deel van het dorp is dan op de been om het verhaal uit te beelden
van de strijd tussen sint Joris en de draak.

Volgens een oude legende werd ooit een stad bedreigd door een vreselijk monster.
De draak werd buiten de muren gehouden
door hem dagelijks twee schapen te voeren.
Wanneer alle schapen op zijn, dan ziet men geen andere oplossing,
dan een mensenkind te offeren.
Op een keer wordt de dochter van de koning geloot,
waarna het arme schaap naar de draak gebracht wordt.
Maar dan verschijnt Joris, die het ondier doodt en tot de mensen zegt:
“De Heer heeft mij gezonden, gelooft in Christus!”
Die strijd tussen Sint Joris en de draak, verbeeldt het gevecht tussen goed en kwaad.

De meest recente opvoering van het draaksteken vond in 2009 plaats.
Het thema luidde toen “De draak is van ons allemaal”.
Zo werd benadrukt dat de strijd tussen goed en kwaad zich in ieder mens afspeelt.

Ook wij kunnen strijden voor het goede.
Wanneer ons spreken eerlijk is
en ons handelen oprecht.
Wanneer we in Godsnaam opkomen voor de arme schapen in deze wereld.
Dan wint het goede in ons.

Maar soms zijn we eerder draken van mensen,
die hun eigen belang voorop stellen.
Dan steken we de draak met het geluk van anderen.

Zoals de regisseur van het klassieke spel in Beesel het verwoordde:
“Helaas lief publiek, draken bestaan niet, maar ze leven wel in ons!”

De vraag is hoe je die draken te lijf moet gaan.
Dat kunnen we misschien nog wel het beste van Maria leren.
Tijdens het feest van Maria tenhemelopneming werd vandaag
een bekend Bijbelverhaal gelezen.
Een vrouw staat op het punt om het leven te geven aan een kind.
Maar de draak wil het tegenovergestelde doen:
het ondier wil het kind verslinden.
Het is een strijd op leven en dood.

De vrouw symboliseert het licht
en de draak verdonkert de wereld.
De vrouw schept liefde
en de draak brengt haat.
De vrouw wil dienen
en de draak wil heersen, daarvan vertellen de diademen op zijn koppen.

Waar God iets moois schept,
daar proberen duivelse krachten om het te verwoesten.
Dat is het eeuwige verhaal van de mensheid,
die opstaat en valt,
die vrede sticht en toch weer oorlog voert.

De duivelse krachten in deze wereld en in ons,
lijken soms onoverwinnelijk.
Telkens weer sneuvelen dromen en lijkt het kwaad te winnen.

De eerste lezing werd geschreven in een tijd,
waarin de Christenen dat iedere dag moesten meemaken.
De Romeinse keizer liet hen vervolgen en velen kwamen om.
“Hoe kan het toch?” … vroegen die eerste christenen zich af.
Hoe kan de boodschap van Jezus die zo goed en liefdevol is,
zoveel tegenwerking oproepen?

Niet voor niets spreekt de Eerste Lezing over een vuurrode draak
’t is haast een vlammenwerper van haat.

Daar tegenover staat een vrouw die aan het bevallen is.
Zij is op dat moment heel kwetsbaar,
net zo kwetsbaar als mensen die het goede willen doen,
die vrede willen stichten en vergeving aanbieden.
Maar de vrouw uit de lezing draagt tegelijkertijd de grootste kracht met zich mee.
Zij brengt léven op de aarde.
Dat is de kracht van mensen
die volharden in het goede.

De gelovige traditie ziet in die vrouw Maria.
Zij streed de strijd tussen goed en kwaad,
door haar jawoord aan God te schenken.
Door haar liefde en haar gelovig vertrouwen.
Dat maakte haar tot een hemelse vrouw, die het kwaad wist te overwinnen
door het goede te doen.

Beste mensen,
vuurspuwende draken kom je alleen tegen tijdens het openluchtspektakel.
Maar de draak in onszelf, die is van alle tijden.
Gelukkig geldt datzelfde ook voor de hemelse mens in onszelf.
Wie net zoals Maria kiest voor geloof, hoop en liefde, zal dát mogen ervaren.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey