Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Zeventiende zondag door het jaar (A)
23 en 24 juli 2011
 
 

Schriftlezingen:

Eerste Lezing uit het Eerste boek der Koningen 3, 5.7-12

Evangelie volgens Mattheus 13, 44-52

Verkondiging (preek):

Op je levensweg komen er momenten, waarop je goed moet nadenken.

Wanneer je bijvoorbeeld een beroepskeuze gaat maken,
dan is het verstandig om eerst goede raad in te winnen.
Wat je kiest, zal je leven voor een groot deel gaan bepalen.

Of wanneer je in een conflict terecht komt.
Dan is het goed om even afstand te nemen,
om te wikken en te wegen, voordat je actie onderneemt.

Op zulke momenten zeggen we wel: “Wat is wijsheid?”
Over die vraag gaat ook de eerste lezing van deze dag.
Wat is wijsheid?

Wijsheid hoeft niet perse te betekenen, dat je alle antwoorden hebt op alle vragen.
Soms begint wijsheid op het moment dat je aarzelt,
dat je het even niet zo zeker weet.
Wijsheid kan beginnen met het vermoeden
dat er méérdere kanten aan elke zaak zitten.

In de eerste Lezing kwamen we Salomo tegen.
Op dat moment is de jonge Salomo pas koning geworden.
Met een angstig hart voelt hij de kroon op zijn hoofd en de last op zijn schouders.
Zoals vele mensen die met iets nieuws beginnen,
is hij gedreven en tegelijkertijd angstig.
Salomo vraagt zich af:
“Zal het me lukken?
Kan ik de verantwoording wel aan?
Gaat dit goed aflopen?”
Hij heeft er slapeloze nachten van.

Totdat God hem bezoekt in een droom en vraagt:
“Salomo, wat wens je nou eigenlijk?”

Salomo had honderd antwoorden kunnen geven op die vraag.
Hij had gezondheid kunnen wensen,
een lang leven,
rijkdom,
de overwinning over vijanden,
of roem.

Maar Salomo wenst iets anders.
Hij vraagt om wijsheid.
Zodat hij zijn taak kan volbrengen
en ingewikkelde zaken kan begrijpen.

De jonge koning voelt zich verantwoordelijk voor zijn volk
en voor de opdracht die hem is toevertrouwd.
Hij noemt zichzelf: “een dienaar te midden van het volk”.
Daarom vraagt hij om een luisterend hart,
dat het onderscheid kan maken tussen goed en kwaad,
tussen wat opbouwt en wat afbreekt.
Hij vraagt niets voor zichzelf,
maar heel zuiver,  wat voor de toekomst van zijn volk belangrijk is.

Het raakt God in het hart, wanneer Hij die vraag van Salomo hoort.
Natuurlijk wil hij Salomo wijsheid en begrip schenken.
Of zoals de Bijbel het letterlijk zegt:
“Het vermogen om onderscheid te maken!”

Dat heb je nodig in onze soms zo ingewikkelde maatschappij:
het vermogen om te onderscheiden wat de beste weg is,
wat het Koninkrijk van God beter zichtbaar maakt.
Hoewel Salomo nog groen en onervaren in het leven staat,
beseft hij dat goud en wapengekletter uiteindelijk niets oplossen.
Je bent pas rijk, wanneer je conflicten help oplossen,
wanneer je een uitweg ziet uit haat en verdeeldheid,
wanneer je de weg weet te wijzen tussen recht en slecht.

Net zoals Salomo liggen ook wij wel eens wakker.
Dan weet je even niet hoe het verder moet.
Dan houden zorgen je uit je slaap.
Dat weet de jongere die beslissingen moet nemen,
over een toekomst die nog zo ver weg ligt.
Dat weten ouders,
die hun kinderen vast willen houden en toch los moeten laten.
Dat weet een pastoor en dat weten parochianen,
die hoop koesteren en zorgen hebben voor de toekomst van hun parochie.

Wat is op zo’n moment wijsheid?
Misschien wel om God te vragen, wat Salomo vroeg:
“God, gééf mij wijsheid, ik moet nog zoveel leren!”
Salomo kreeg waarom hij vroeg:
het vermogen om te onderscheiden wat goed is wat verkeerd moet gaan.

Voor die oprechte vraag was God wel te vinden … toen en nu.
Vraag het maar: inzicht in wat toekomst brengt.
Wellicht met de volgende woorden van een eigentijds gebed:

Heer,
geef mij de moed om te veranderen wat veranderd móet worden,
geef mij de kracht om te aanvaarden wat niet veranderd kán worden
en geef mij vooral het inzicht om het verschil te zien tussen beide.

Amen!

Voorbede:

Pr. Bidden wij om wijsheid:

Le. Heer, open onze ogen
 om het goede te zien dat U als een schat hebt gelegd
 in deze wereld en in ons eigen hart.
 Laat ons bidden ..

Le. Heer, open onze oren,
 om te verstaan wat U ons wil zeggen
 door de woorden en het voorbeeld van Jezus.
 Laat ons bidden …

Le. Heer, open onze handen
 om de kostbare parel van naastenliefde
 te ontdekken in de zorg om elkaar.
 Laat ons bidden …

Le. Heer, open ons hart,
 zodat wij niet te snel zijn in ons oordeel,
 maar zoeken naar wat blijvend goed is.
 Laat ons bidden …

Pr. Misintenties (…)
 Laat ons bidden …

Pr. Schenk ons uw wijsheid Heer,
 opdat ons leven
 een weg wordt naar uw Koninkrijk.
 Amen.
 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey