Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Heilige Drie-eenheid (A)
18 en 19 juni 2011
 
 

Schriftlezingen:

Exodus 34, 4b-6.8-9

Johannes 3, 16-18

Verkondiging (preek):

Onlangs heeft tijdens deTefaf in Maastricht, een bijzonder concert plaatsgevonden.
De vioolbouwer Weinstein heeft tien jaar lang gezocht
naar Joodse instrumenten die tijdens de tweede wereldoorlog
verloren waren gegaan.
De eigenaars van de instrumenten zijn omgekomen tijdens de Holocaust.
Het Nazisme heeft er alles aan gedaan om hun leven te vernietigen
en hun naam uit te wissen.
Weinstein heeft de instrumenten opgespoord en gerestaureerd.
Tijdens het Tefafconcert konden ze opnieuw klinken.
Ze werden als het ware tot leven gebracht door muzikanten van nu.

Wanneer de violen en cello’s gaan klinken,
dan vertellen ze over de schoonheid van muziek en cultuur.
Zo herleeft als het ware de muziek van de omgekomen musici.
Het concert droeg als titel:
“Violins of hope!”
“Violen van hoop!”

Het concert werd opgedragen aan de bespelers van de instrumenten, toen en nu.
Maar ook aan de toehoorders, toen een nu.
Aan allen die onderdrukt worden, toen en nu.
En aan degenen die verlangen naar vrede en recht, toen en nu.

Het concert Violins of hope
speelde een melodie van hoop, die verstomde tijdens de Jodenvervolging.
Verleden, heden en toekomst werden tijdens het concert met elkaar verbonden.

Wanneer we luisteren naar de verhalen van ons geloof,
dan proberen we eigenlijk hetzelfde te doen.
Verleden, heden en toekomst worden in één verhaal gevouwen.
Het verhaal van God en zijn mensen.

De eeuwenoude verhalen uit de Bijbel nodigen ons uit,
om te vertellen een te delen.
Die verhalen van ons geloof zijn meer dan geschiedenis.
Ze dragen een boodschap mee.
Ze vertellen ons over God, die telkens weer het leven van mensen raakt.
En over mensen, die dat verstaan en verstaanbaar maken.

Zo hoorden wij vandaag over de Godservaring van Mozes.
Zijn volk is net bevrijd uit de slavernij van Egypte.
Na de hoerastemming van de uittocht, staan ze onwennig in de hitte van de woestijn.
Maar Mozes weet wat hem te doen staat.
Hij heeft God ervaren als een nabije God,
die het lijden van zijn volk ziet
en die meegaat door alle tijden heen.
Mozes beklimt de berg, om God te ontmoeten.
De Bijbel zegt niet hoe God er uitziet.
Maar wel hoe God het leven van mensen raakt.
Mozes beseft dat.
Hij heft een melodie van hoop aan.
God is barmhartig.
Bij Hem mag je altijd opnieuw beginnen.
Hij ziet je kleinheid en toch houdt Hij van jou.
Daarom bidt Mozes: “God, trek toch met ons mee op deze onzekere weg!”

En God zal met dat volk meegaan.
Hij zal bij hen blijven,
ook wanneer ze dwalen en denken dat ze Hem niet nodig hebben.
Dat is de melodie van hoop die Mozes als eerste heeft aangeheven.

Jezus zal dat begrijpen als geen ander.
Hij neemt als het ware het instrument van Mozes over
en speelt op zuivere toon een melodie van hoop, geloof en liefde.
Jezus vertelt met heel zijn leven over God, die Hij zijn Vader noemt.
Hij vertelt over de barmhartige Vader,
die verlangt naar zijn weggelopen kind.
Hij vertelt over de wachtende Vader,
die een Huis heeft gebouwd waar wij ooit thuis zullen komen.

De melodie van de Bijbel klinkt als nooit tevoren in het leven van Jezus.
In Hem wordt zichtbaar hoe nabij God is.
Van de wieg tot het graf.
Van de kribbe tot het kruis.
En wanneer Jezus sterft, dan geeft Hij die melodie verder.
Hij noemt de naam van de Vader en geeft de Geest.
Die Geest is het instrument dat ons leven wil afstemmen op Jezus.

Wanneer wij leven in zijn Geest,
wanneer wij liefdevol, trouw en barmhartig zijn,
dan gaat het verhaal van ons geloof verder.
Dan worden verleden, heden en toekomst in één verhaal gevouwen.

Beste mensen,
in Maastricht klonk begin dit jaar het concert “Violins of hope”.
De violen willen hoop schenken.
De Bijbel wil ons vandaag hetzelfde geven:
hoop op leven.

Zoals Mozes dat vond, op weg naar het land van vrijheid.
Zoals Jezus dat schonk, op weg het koninkrijk van vrede.
En zoals wij dat kunnen vinden, op de weg die voor ons ligt.

Amen!


Zending en zegen:

Gaat dan heen in de verwachting van de toekomst van onze Heer.
Ontvang de zegen van
+ de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
 Amen.

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey