Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Vijfde zondag van Pasen (A)
21 en 22 mei 2011
 
 

Inleiding:

Vandaag horen we in de eerste lezing hoe Jezus vergeleken wordt
met een steen.
Hij is anders dan alle andere
en lijkt op het eerste oog nergens tussen te passen.
Zo kijken heel wat mensen naar Jezus en zijn Boodschap.
Want Wie is Hij nou? En wat moet je met Hem in je leven?
Voor sommigen is Jezus zelfs een struikelblok.
Maar wanneer je Hem leert kennen
en zijn woorden en daden deel worden van je eigen leven,
dan ga je dat Jezus je leven alleen maar mooier en dieper kan maken.
Dan wordt Hij de Hoeksteen,
waarop je verder kunt bouwen,
terwijl je steeds meer op Hem gaat lijken.

Schuldbelijdenis:

Pr. Heer, U bent de hoeksteen,
 waarop ons leven stevig kan staan.
 Wanneer wij vergeten om op U te bouwen,
 wilt U ons dat dan vergeven?
 Heer, ontferm U over ons.

Al. Heer, ontferm U over ons.

Pr. Christus, U bent de hoeksteen
 waardoor de kerk toekomst kan vinden.
 Wanneer wij  meer bouwden op macht
 dan op liefde, wilt U ons dat dan vergeven?
 Christus, ontferm U over ons.

Al. Christus, ontferm U over ons.

Pr. Heer, U bent de hoeksteen
 waarop een gemeenschap kan bouwen.
 Wanneer wij aan elkaar voorbij leven,
 wilt U ons dat dan vergeven?
 Heer, ontferm U over ons.

Al. Heer, ontferm U over ons.

Pr. Moge God die zijn Koninkrijk bouwt in de harten van mensen
 ons tekortschieten vergeven
 en ons steeds weer richten op het voorbeeld van Jezus,
 opdat wij met Hem leven in eeuwigheid.
 Amen.

Schriftlezingen:

Eerste Lezing: 1.Petrus 2, 4-9

Evangelie volgens Johannes 14, 1-12

Verkondiging (preek):

Omdat de donderdag mijn vrije dag is, kijk ik die avond wel eens televisie.
Zo zag ik enkele afleveringen van het programma “Sterren op het doek”.
Misschien heeft u het ook wel eens gezien?!

Drie kunstenaars maken een portret van een bekende Nederlander.
Ze praten met hem of haar en maken foto’s en schetsen.
Daarna gaan ze thuis aan de slag om een schilderij te maken.
Tijdens de onthulling staan drie schilderijen op schildersezels.
De bekende Nederlander wordt alleen gelaten
met de moeilijke opdracht om één schilderij uit te kiezen
en mee naar huis te nemen.
Meestal kiest hij of zij het portret
waarin iets van het wezen, van het innerlijk zichtbaar wordt.

Soms is de keuze voorspelbaar,
dan kiest de staatsman kiest het statige portret.
Maar soms is de keuze ook verrassend.
Een schijnbaar koele presentatrice koos het schilderij
waarop zij onzeker kijkt, omdat zij zich diep van binnen zo kan voelen.

Het is dus niet vanzelfsprekend dat een buitenstaander
goed kan verbeelden hoe iemand écht is.
Om een goed lijkend portret te schilderen, moet je proberen in die ander te kijken.
Dat geldt bij mensen.
Maar dat geldt nog meer wanneer je probeert om iets van Gód te zeggen,
zoals mensen dat doen met woorden en beelden.

Soms kleuren we onze voorstelling helemaal in
en menen we tot in detail te weten Wie God is
en wat God wil.

Soms blijven er lege vlakken over,
omdat we aarzelen
en niet weten wat we over God zouden kunnen zeggen.

De ene mens spreekt over Iemand,
de ander over Iets en weer een ander over niets.

Ook de leerlingen van Jezus wilden het eindelijk wel eens weten.
Hoe ziet God de Vader uit, waarover Jezus zoveel vertelt?
Filippus barst van nieuwsgierigheid:
“Laat ons de Vader zien, dan zijn we gelukkig!”

Hij heeft niet in de gaten dat het meest sprekende portret van God
op dat moment voor zijn neus staat.
Jezus zegt tegen Filippus:
“Kijk nou eens goed naar Mij.
Wie Mij in de ogen kijkt, ziet God in de ogen!”

Jezus is het levende portret, waarin het innerlijk van God de Vader
een menselijk gezicht krijgt.
Kijk mij in de ogen, zegt Jezus, dan zie je God in de ogen.
Het gaat er niet om welke kleur ogen Hij heeft,
maar hóe God je aankijkt.

Kijk in de ogen van Jezus en je zult zien
dat God barmhartig is,
dat je bij Hem altijd welkom bent
omdat Hij niet gekomen is om je te veroordelen,
maar om je te redden.

Kijk in de ogen van Jezus en je zult zien
dat God niet kijkt naar geld en carrière,
maar naar de rijkdom van je hart.

Kijk in de ogen van Jezus en je zult begrip zien,
zelfs wanneer niemand anders je lijkt te begrijpen.
Je zult hoop zien,
zelfs wanneer niemand anders iets van je verwacht.

Kijk in de ogen van Jezus en je zult zien wat God van jou verwacht.
Namelijk dat ook jij een portret van God wordt.
Een mens die – zoals het scheppingsverhaal het zegt –
ervoor geschapen is om beeld en gelijkenis van God te zijn.
Om net zo barmhartig, liefdevol en hoopvol te zijn als God.

Jezus zegt tegen Filippus:
“Ik heb de Vader gezien, dat kun je aan Mij zien.
Al mijn daden spreken daarvan.
En wanneer jullie in Mij geloven,
dan zal het ook aan jullie te zien zijn,
want dan zul je grote daden verrichten in Gods Naam!”

Beste mensen,
je mag naar jezelf kijken als een kunstwerk,
waaraan de Schepper heel veel zorg heeft besteedt.
Maar één ding moet je zelf in dat kunstwerk leggen,
dat is de ziel, de innerlijke ontmoeting met de Kunstenaar.
Kijk naar Jezus en probeer anderen te zien met zijn ogen.
Want daardoor gaat het portret van je leven steeds meer lijken op God,
die ons maakte naar zijn beeld en gelijkenis.

Amen.


Zending en zegen:

Moge U in de ogen van Jezus
Gods oneindige liefde ontdekken
opdat U zult leven in zijn Geest.
Wees daarom gezegend
+ In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
 Amen.

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey