Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Zesde zondag door het jaar (B)
14 en 15 februari 2009
 
 

Inleiding

Vandaag is het Valentijnsdag, tot vreugde van geliefde én bloemisten. Deze dag dankt zijn naam aan de heilige Valentijn, die in de derde eeuw bisschop was.
In die tijd mochten soldaten niet trouwen van de Romeinse keizer, omdat niets hen aan het front mocht afleiden, ook geen gedachten aan thuis.
Volgens de legende kwam een heidense soldaat met een christelijk meisje naar Valentijn met het verzoek om hen te trouwen. De bisschop vond de liefde zwaarder wegen dan de wetten en huwde het stel. De keizer liet Valentijn gevangen zetten en veroordeelde hem ter dood. In de kerker vroeg de gevangenisbewaarder om zijn zieke dochter te genezen. Onderweg naar de terechtstelling drukte Valentijn het meisje een briefje in de hand  en het meisje werd gezond.
Op het briefje stonden de woorden: “Van jouw Valentijn”!
Deze legende wil vertellen dat liefde wonderen doet, dat het mensen moed geeft en kan genezen. Laten wij ons daarom toevertrouwen aan God, die de Uitvinder is van alle liefde.

Schriftlezing uit het heilig evangelie volgens Marcus

Op een zekere dag kwam er een melaatse op Jezus af, die om hulp vroeg.
Hij viel op zijn knieën en zei: `Als U wilt, kunt U me rein maken.'
Diep ontroerd stak Hij zijn hand uit en raakte hem aan. `Ik wil het, word rein', zei Hij.
Meteen verdween zijn melaatsheid, en hij werd rein.
Bars stuurde Hij hem meteen weg, met de woorden:
`Zorg dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien
en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft;  dat zal hun het bewijs leveren.'
Maar eenmaal vertrokken, begon hij volop te verkondigen en dit verhaal rond te vertellen,  zodat Jezus niet meer openlijk in een stad kon komen, maar buiten bleef op eenzame plaatsen. En ze kwamen overal vandaan naar Hem toe.

Verkondiging (preek)

Vandaag hebben heel wat mensen een kaart, een roos of een andere attentie ontvangen. Het is namelijk Valentijnsdag.
Mensen kunnen heel verschillend over liefde spreken. De een schrijft een kaart met vlinders in de buik omdat de verliefdheid nog heel pril is.
De ander bedankt de liefde van zijn leven, met wie hij al zovele jaren mocht delen.

Liefde kan mensen goed doen en laten dromen; maar het kan je ook heel kwetsbaar maken.
Want wie echt van iemand houdt, die voelt ook de pijn en het verdriet van die ander
als zijn eígen pijn en zijn eígen verdriet.
Zoals het ooit prachtig verwoord werd op de Limburgse Dialectkalender: “Leefde is zeute pien … liefde is zoete pijn!”

Het maakt je sterk en kwetsbaar tegelijk.
Dat geldt voor de liefde tussen man en vrouw, maar ook voor de liefde tussen ouders en kinderen, tussen goede vrienden, tussen familieleden.
Wie liefheeft, die verstaat wat in een ander omgaat. Precies dat zagen wij ook gebeuren in het Evangelie van vandaag. Jezus ontmoet daar een melaatse.
De man leidt aan een ziekte, die werd omschreven als “De dood voor de dood”.
Want melaatsen werden uit de samenleving gestoten. Ze hoorden niet meer bij de levenden, maar bij de doden.

Een melaatse werd “onrein” genoemd. Oorspronkelijk werd hiermee bedoeld dat hij niet met gezonde mensen in aanraking mocht komen, opdat de ziekte zich niet verder zou verspreiden.
Maar in Jezus’ dagen legde men het anders uit, als “door God verstoten en verlaten”.
Men zag de melaatsheid als een straf van God.
Daarom moesten gezonde mensen hen mijden. Want wie in de buurt van een onreine kwam, die werd zelf onrein. Zo leefde de melaatse dus: uitgestoten, verlaten.
De man uit het Evangelie leefde in een hel op aarde.

Maar dan komt hij Jezus tegen: de onreine melaatse staat oog in oog met de heilige man. Ze zien elkaar en leven toch in verschillende werelden.
Een onzichtbare grens loopt tussen hen beiden.

En dán gebeurt het! Jezus wordt door medelijden bewogen.
Hij houdt zoveel van Gods mensenkinderen, dat Hij voelt hoe de melaatse man lijdt.
Dat is de zeute pien van Jezus.
Hij heeft ons allen lief en daarom voelt hij ook onze eenzaamheid, ons verdriet.

Jezus stuurt geen Valentijnskaart, Hij doet meer. Jezus strekt zijn hand uit en raakt de melaatse man aan. Het is een klein gebaar, maar een geweldig teken. Op dat moment vallen de grenzen weg.
Jezus wordt niet onrein door de aanraking, maar de melaatse wordt rein.
Dat kleine gebaar slaat een gat in de muur die mensen hebben gebouwd.
De ander voelt genezing en hoop. Hij wordt weer mens.
Jezus maakt duidelijk dat niet God iemand onrein verklaard, dat is mensenwerk.

Midden in de hel van de melaatse, breekt ineens het Rijk van God door.
Dat is een geweldige boodschap, ook in onze tijd.
Want ook nu zien we hoe mensen worden buitengesloten en onrein verklaard.
Ook nu leven mensen daardoor in een hel.

Je kunt denken aan mensen die psychisch ziek zijn en vaak niet begrepen worden
of zelfs veroordeeld worden door anderen.
Je kunt denken aan mensen die nagewezen of veroordeeld worden,
omdat ze anders leven,
anders denken of geloven dan de meerderheid.

Je kunt denken aan vluchtelingen die soms collectief onrein worden verklaard,
omdat domme mensen zeggen dat alle vluchtelingen profiteurs zijn.
Je zult maar je hele gezin op de vlucht verloren hebben en dat te horen krijgen.

Je kunt denken aan iemand die arbeidsongeschikt is geworden
en zo vaak gehoord heeft dat hij niets meer voor de samenleving betekent,
dat hij het soms zelf gaat geloven.

Zo kunnen mensen grenzen trekken, waarbij de een zich boven de ander plaatst.
Dat gebeurt overal waar mensen samenleven, in de samenleving en in de kerk.

Jezus geeft ons vandaag echter het goede voorbeeld, hoe Christenen met elkaar om moeten gaan. We hoeven maar te kijken naar zijn handen.
Hij heeft geen vuist die dreigt, geen vinger die nawijst of veroordeelt.
Nee, zijn hand is uitnodigend en zegt: “Je staat niet alleen, want Ik ben bij je!”

Vaak maakt zo een ontmoeting het verschil tussen de hel en het Rijk van God.
Jezus houdt zoveel van ons, dat Hij ons dat wil laten ervaren.
Die zoete pijn, waardoor de ene mens de ander verstaat
en waardoor wij samen God leren verstaan.

 

        
 
 
2022 Parochie Pey