Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Tweede zondag van de Vastentijd
19 en 20 maart 2011
 
 

Schriftlezing uit het heilig Evangelie volgens Mattheus:

In die tijd nam Jezus
Petrus, Jakobus en diens broer Johannes
met zich mee een hoge berg op,
waar Hij met hen alleen was.
Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante.
Zijn gezicht ging stralen als de zon
en zijn kleren werden wit als licht.
Opeens verschenen hun Mozes en Elia, in gesprek met Hem.
Petrus zei daarop tegen Jezus:
“Heer, het is maar goed dat wij hier zijn.
Als U wilt, zal ik hier drie hutten maken,
voor U een en voor Mozes een en voor Elia een.”
Hij was nog niet uitgesproken
of daar kwam een lichtende wolk die hen overdekte,
en opeens klonk er een stem uit die wolk:
“Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.
Luister naar Hem.”
Toen de leerlingen dat hoorden,
wierpen ze zich op de grond
en werden ze vreselijk bang.
Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei:
“Sta op en wees niet bang.”
Toen ze hun ogen opsloegen,
zagen ze niemand meer dan Jezus alleen.
Terwijl ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun:
“Vertel niemand van dit visioen
voordat de Mensenzoon uit de doden is opgewekt.”

Verkondiging (preek):

Bergen hebben altijd al een aantrekkingskracht op mensen uitgeoefend.
Toeristen laten zich in een gondel comfortabel de hoogte in dragen,
terwijl bergbeklimmers halsbrekende toeren uithalen om de top te bereiken.
Maar boven op een bergtop heeft iedereen even hetzelfde gevoel.
Je voelt jezelf klein worden,
boven op zo’n massieve rots.
En de wereld onder de berg lijkt even klein.
Alles wat anders zo belangrijk is, stelt nauwelijks iets voor.
Huizen, fabrieken en auto’s zijn nog maar zó klein.

Hoe hoger je komt, des te stiller wordt het.
Hoe verder je stijgt, des te kleiner wordt de wereld van geld en bezit,
onder aan de berg.

Een berg leidt je als het ware boven dat alles uit.
Niet voor niets gaan Godzoekers vaak naar een bergtop.
Boeddhistische monniken bouwden hun kloosters in de Himalaya.
En grote Bijbelse personen hebben een Godservaring op een berg.

Mozes bijvoorbeeld verstaat zijn roeping
wanneer hij met zijn schapen op de berghellingen loopt.
Daar ervaart Hij iets van de grootheid van God
terwijl zijn eigen “ik” begint te smelten.
God stuurt Mozes naar beneden,
om zijn volk te bevrijden.
En ze spreken af dat ze elkaar weer zullen zien,
wanneer Mozes met het volk uit de slavernij is weggetrokken.
Dan zal hij niet meer herder van schapen zijn, maar herder van mensen.

Ook de profeet Elia zoekt naar God en belandt boven op een berg.
Elia is op dat moment diep teleurgesteld.
Hij voelt zich mislukt en alleen.
Maar wanneer hij boven op de berg staat,
dan hoort  hij in de stille eenzaamheid de stem van God,
in een zachte bries die zijn gezicht streelt.
En ook Elia moet weer naar beneden, om die ervaring met anderen te delen.

Het kon niet uitblijven dat ook Jezus een berg zou beklimmen.
Terwijl Hij onderweg is naar Jeruzalem,
onderbreekt Hij zijn reis om te klimmen.
Voordat Jezus zijn bestemming tegemoet gaat, zoekt ook Hij de stille hoogte.

Het kost inspanning om een berg te beklimmen,
met het uitzicht maakt het de moeite waard.
En zo is het ook met een gelovige zoektocht.
Je moet daar iets van jezelf inleggen, om hogerop te komen,
maar het is de moeite waard, je gaat de wereld met andere ogen zien.

Wie een berg beklimt zal ook sporen ontdekken van eerdere bezoekers:
• Jezus ervaart wat Mozes heeft ervaren.
Dat God met Hem mee gaat om zijn volk te bevrijden.
En ook zij spreken af dat ze elkaar weer zullen zien, wanneer het zover is.
Boven op de Calvarieberg.
• Jezus ervaart wat Elia heeft ervaren.
Dat God tot Hem spreekt met een zachte stem
die fluistert dat het leven overwint.
Het is die ervaring waarmeer Jezus verder kan …
de berg af, zijn levenstaak tegemoet.

Beste mensen, die ervaring wil de vastentijd ook aan ons gunnen.
Dat we even boven het dagelijkse leven uitstijgen.
Om te beseffen hoe betrekkelijk de wereld van geld en bezit is.
En hoe groot de trouw is van God.

We mogen als het ware met Mozes, Elia en Jezus de berg op.
Maar voordat u massaal naar Vaals rijdt om het hoogste punt van Nederland te bezoeken, wil ik u er op wijzen dat die berg eigenlijk in jezelf te vinden is.

Want daar is stilte,
vertrouwen
en een persoonlijke roeping.
Maar vergis je niet,
het kan een hele klim zijn
om daarbij uit te komen.

Amen!


Voorbede:

Pr. Laten wij biddend tot God gaan in de voorbede:

Le. Heer, geef ons de moed van Mozes,
 die zich door U liet roepen
 om bevrijding te brengen.
 Laat ons bidden …

Le. Heer, geef ons de openheid van Elia,
 die uw stem kon verstaan
 in de stilte die hem omringde.
 Laat ons bidden …

Le. Heer, geef ons het vertrouwen van Jezus,
 die zijn roeping volgde
 vanuit de verbondenheid met U.
 Laat ons bidden …

Pr. Misintenties …
 Laat ons bidden …

Pr. Heer, leidt ons op de weg
 die bevrijdt en leven schept,
 nu en in eeuwigheid.
 Amen.

 

 

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey