Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Negende zondag door het jaar (A)
5 en 6 maart 2011
 
 

Schriftlezingen:

Eerste lezing uit het boek Deuteronomium

Mozes sprak tot het volk:
"Prent mijn woorden in uw hart en in uw ziel,
bind ze als een teken op uw hand
en draag ze als een band om uw voorhoofd.
Ik houd u vandaag zegen en vloek voor:
zegen als u gehoorzaamt aan de geboden van de Heer,
die ik u vandaag geef;
vloek als u zijn geboden niet gehoorzaamt
en afwijkt van de weg die ik u vandaag voorschrijf,
door achter andere goden aan te lopen, die u niet kent."

Uit het heilig Evangelie volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
"Niet ieder die 'Heer! Heer!' tegen Mij zegt,
zal het koninkrijk der hemelen binnengaan,
maar alleen hij die de wil doet van mijn Vader in de hemel.
Velen zullen Mij op die dag zeggen:
`Heer! Heer! Hebben we niet in uw naam geprofeteerd,
hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven,
en hebben we niet in uw naam veel machtige daden gedaan?''
Maar dan zal Ik hun openlijk zeggen:
`Nooit heb Ik u gekend.
Verdwijn uit mijn ogen, overtreders van Gods wet!''
Ieder die Mij hoort en doet wat Ik zeg,
zal het vergaan als een verstandig man
die zijn huis bouwde op de rots.
De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,
de wind stak op en ze stortten zich op dat huis,
en het stortte niet in, want het was op de rots gegrondvest.
Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet,
zal het vergaan als een domme man die zijn huis bouwde op zand.
De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,
de wind stak op en ze sloegen tegen dat huis,
en het stortte in: het werd één grote ruïne.'"

Verkondiging (preek):

Wanneer je iets wil bereiken in je leven, dan is een goede basis onmisbaar.

Daarom gaan kinderen naar een basisschool,
waar de basis gelegd wordt voor hun toekomstige vorming.
En wanneer je een vak wilt beheersen,
dan moet je een bepaalde basiskennis hebben.

Of denk maar eens aan onderzoekers, die rondtrekken in verre streken.
Ze doen dat vanuit een basiskamp, waarop ze altijd terug kunnen vallen.

Een goede basis is noodzakelijk voor een geslaagde expeditie,
voor een goede vorming,
maar ook voor een evenwichtig leven.
Daarom spreekt Jezus vandaag over grond onder je voeten,
over een fundament
dat onmisbaar is wanneer je gaat bouwen aan de toekomst.

Jezus gebruikt daarbij een heel sprekend beeld.
Je kunt een huis vlug bouwen, met nauwelijks een fundament.
Of je kunt met zorg de juiste ondergrond bouwen.
Het resultaat ziet er van buiten hetzelfde uit.
Dezelfde muren en ramen en hetzelfde dak.
Totdat het begint te stormen.
Dán blijkt wat een goede basis waard is.
Het is het fundament dat een huis krachtig maakt.
Je ziet het niet, maar het is onmisbaar!

Jezus geeft niet zomaar een bouwkundig advies.
Hij vertelt over het leven van mensen.
Hoe je staande kunt blijven wanneer je de wind tegen hebt,
wanneer het stormt in je bestaan.

Als het leven pijn doet en zorgen op je weg komen,
dán blijkt hoe sterk je fundament is.

Heb je alleen maar gebouwd op je eigen ego, op je eigen verlangens?
Dan kan het huis van je leven in één keer omver geblazen worden,
want er zijn momenten waarop je het alleen niet meer redt,
waarop je een naaste nodig hebt.

Heb je alleen gebouwd op wat anderen zeggen?
Loop je zonder na te denken mee met de massa?
Dan kan het zijn dat je bouwt op gevaarlijk drijfzand,
waarin beschaving ten onder gaat …
dat heeft de geschiedenis ons al te vaak geleerd.

Jezus spoort ons daarom aan, om goed na te denken.
Op welke grond wil jij je leven bouwen?
Zorg dat je een fundament hebt waarop je terug kunt vallen!

Jezus spreekt die woorden uit, terwijl Hij letterlijk staat op rotsgrond.
Het Evangelie van deze dag is het einde van de Bergrede.
Boven op een berg vertelt Jezus waarin Hij rotsvast gelooft.

Hij gelooft dat ons leven door God gezien wordt
en dat geen mens buiten zijn blikveld valt.
Jezus noemt uitdrukkelijk de armen, de kwetsbaren.
Wanneer een samenleving écht sterk wil worden,
dan mag zij de kleinsten niet uit het oog verliezen.
Boven op de berg reikt Jezus ons een levenswijze aan, waarop wij verder  kunnen bouwen.
Leven zoals Jezus,  dát is de rotsgrond waarop het huis van je leven stevig kan staan.
Dan kun je ook stormen doorstaan.

Wie houdt van God,
zal ontdekken dat Hij al eerder van je hield
en dat altijd blijft doen.

Wie bouwt op naastenliefde
zal de vreugde proeven
die vriendschap en zorg je schenken.

Wie gelooft in rechtvaardigheid
zal idealistisch blijven
in een verharde wereld.

Wie bouwt op respect
zal zien hoe vriendelijk vreemden kunnen zijn.
en hoe betrekkelijk grenzen zijn.

Wie bouwt op de woorden van Jezus
zal zelf de basis worden
van het huis waarin God en mens het leven delen.

Amen!


 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey