Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Achtste zondag door het jaar (A)
26 en 27 februari 2011
 
 

Schriftlezingen:

Eerste lezing uit de Profeet Jesaja

Sion zei: “De Heer heeft mij verlaten,
de Heer is mij vergeten.'”
Zal een vrouw haar zuigeling vergeten,
een moeder zich niet erbarmen over het kind van haar schoot?
En zelfs als die het zouden vergeten; Ik vergeet u nooit!

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Niemand kan twee heren dienen.
Want hij zal de een verfoeien en van de ander houden,
of zich hechten aan de eerste en de ander verachten.
Je kunt God en de geldduivel niet tegelijk dienen.
Daarom zeg Ik jullie: maak je niet bezorgd
over wat je zult eten of drinken om in leven te blijven,
en ook niet over de kleding voor je lichaam.
Is het leven niet meer dan het eten, en het lichaam niet meer dan de kleding?
Kijk naar de vogels van de hemel: ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet,
je hemelse Vader voedt ze.
Zijn jullie niet meer waard dan vogels?
Wie van jullie kan met al zijn zorgen één el toevoegen aan zijn leven?
En wat maak je je bezorgd over je kleren?
Leer van de lelies op het veld hoe ze groeien; ze werken niet, ze spinnen niet.
Maar Ik zeg jullie: zelfs Salomo met al zijn pracht en praal
ging niet gekleed als een van hen.
Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag staat en morgen in de oven wordt gegooid, zo kleedt, hoeveel te meer kleedt Hij dan jullie, kleingelovigen?
Vraag je dus niet bezorgd af:
Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Wat zullen we aantrekken?
Want naar dat alles zijn de heidenen op zoek.
Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt.
Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij.
Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen,
want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf.
Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Verkondiging (preek):

De afgelopen drie zondagen vond in de parochies van ons Cluster
de kinderzegening plaats.
De dopelingen van het vorig jaar kwamen naar de kerk,
samen met hun ouders, broertjes en zusjes.
We hebben gebeden, kaarsen aangestoken én gezongen.

Vorige week zondag was Maria Hoop aan de beurt
en daar gebeurde iets heel moois.
Een zusje van een dopeling had een rugzakje bij zich,
Op het einde van de kinderzegening ritste ze haar tas open
en begon kleine muziekinstrumentjes uit te delen.
Een tamboerijn, een mini-xylofoon, een rammelaar, en nog meer.
Ieder kind kreeg iets in de handen geduwd.
En hoe meer ze uitdeelde,
des te meer straalde de driejarige Emily.
Ten slotte zongen we het laatste liedje,
begeleid door een wel heel bijzonder orkest.
En Emily?
Die had alle instrumentjes uitgedeeld, zodat ze met lege handen stond.
Maar dat maakte haar niets uit.
Ze genoot van wat ze hoorde, ze klapte in haar handen
en maakte een vreugdedansje.

Dat kleine meisje deed van harte, wat Jezus ons vandaag leert.
Hij drukt ons op het hart om niet bezeten te zijn van bezit.
Je bent niet rijk wanneer je steeds meer nodig hebt,
maar je bent rijk wanneer je kunt genieten van het goede dat je omringt.
Dan wordt het namelijk een gave!

In een wereld waar geluk wordt afgemeten aan de dikte van je portemonnee,
aan prestige en carrière,
daar leert Jezus ons opnieuw om te ontdekken wat echte waarde heeft.

Hij zet zijn toehoorders aan het denken.
Hoe lang is het geleden dat je vogels hebt nagekeken
en je net zo vrij gevoeld hebt als zij?
Hoe lang is het geleden dat je écht bloemen hebt zien bloeien
en hun kleur en vorm hebt bewonderd?

Die vraag zette mensen tweeduizend jaar geleden aan het denken,
omdat ze soms zo opgingen in hun dagelijkse zorgen
dat ze nauwelijks nog leefden.
En diezelfde vraag kan ook ons aan het denken zetten.
Hebben we werkelijk zoveel nodig als ons wordt aangepraat?
Zijn we nou echt gelukkiger, omdat ons bezit groeit?

Jezus beseft heus wel dat mensen moeten werken,
dat we brood op de plank nodig hebben,
een huis om in te wonen
en nog meer.
Hij weet, dat we zorgen kunnen hebben, waarvan een mens wakker ligt.

Maar Hij gunt het ons zo, dat we in het leven staan als kinderen van God.
Want wie het leven als een gave ziet,
die komt ook dichter bij de Gever te staan.
Dát is de kern, waarom het gaat!
Wanneer je aan Jezus zou vragen wat zijn grootste rijkdom is,
dan zal Hij je vertellen over de Gever van alle leven.
Net zoals een vogel de weg vindt naar zijn bestemming,
of een bloem groeit naar het Licht,
zo groeit Jezus naar zijn Vader in de hemel.
Dát is zijn rijkdom.
Dát maakt Hem innerlijk vrij en open voor de mensen die Hem nodig hebben.
Dát geeft Jezus de kracht om te delen
en de moed om te spreken.

Mensen die veel hebben meegemaakt, beseffen dat vaak het beste.
Afgelopen maandag bezocht een jong ouderpaar de doopvoorbereiding.
Ze hebben jarenlang moeten wachten op hun kindje
en heel wat teleurstellingen moeten verwerken,
maar nu zijn ze vader en moeder van een dochtertje.
En ze zeiden: “We zijn zo rijk!
Dat kindje is voor ons meer waard dan alle bezittingen van de wereld!”
Ze  stralen, omdat ze het leven van hun kind als een gave mogen ervaren.
Ze laten het dopen, omdat ze geloven dat er een Gever is.

Jezus gunt ons zúlke momenten;
wanneer iets heel bijzonders gebeurt, maar ook in het leven van alledag.
Dat niet onze agenda alles bepaalt.
Dat niet onze carrière zaligmakend is.
Maar dat we het leven kunnen zien als een gave:
iets om te delen, om van te genieten.

Tweeduizend jaar lang moeten die woorden van Jezus nu al klinken,
terwijl er steeds weer wordt gevochten om bezit
en mensen onder prestatiedwang bezwijken.

Wanneer je merkt dat je in dat stramien terecht komt, denk dan eens aan Emily,
dat kind van God,
dat ook met lege handen kan genieten van het mooie om haar heen,
en een vreugdedansje maakte voor het Aanschijn van God.

Amen!

 

Voorbede:

Pr. Bidden wij, om de vreugde van de kinderen van God:

Le. Gever van alle leven,
 open onze ogen voor de gaven van vriendschap, medeleven en liefde,
 waardoor de ene mens de ander laat stralen.
 Laat ons bidden …

Le. Gever van alle leven,
 open onze handen voor de gaven van deze aarde,
 dat we kunnen ontvangen én delen.
 Laat ons bidden …

Le. Gever van alle leven,
 open ons hart en leer ons om dankbaar te zijn
 voor de goede gaven die U ons schenkt.
 Laat ons bidden …

Pr. Misintenties (…)
 Laat ons bidden …

Pr. Zo bidden wij
 in de Naam van Jezus,
 die ons leven richt op U,
 God van tijd en eeuwigheid. 
 Amen.

 

 

 

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey