Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Zevende zondag door het jaar (A)
19 en 20 februari 2011
 
 

Schriftlezingen:

Eerste Lezing uit het boek Leviticus

De Heer sprak tot Mozes:
"Zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten:
Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig.
Wees niet haatdragend tegen uw broeder.
Wijs elkaar terecht:
dan maakt u zich niet schuldig aan de zonde van een ander.
Neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem.
U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heer."

Tweede Lezing uit het heilig Evangelie volgens Matteüs

Jezus sprak:
"Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand.
Maar Ik zeg jullie een zaak niet uit te vechten
met iemand die je kwaad heeft gedaan.
Maar als iemand jou een klap op je rechterwang geeft,
houd hem dan ook de andere voor.
Als iemand een geding tegen je aanspant om je hemd te krijgen,
geef hem dan ook je jas.
Als iemand je dwingt hem een mijl te begeleiden,
ga er dan twee met hem mee.
Geef aan wie jou iets vraagt,
en wend je niet af als iemand van je wil lenen.
Jullie hebben gehoord dat er gezegd is:
U zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten.
Maar Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen,
dan zullen jullie kinderen worden van je Vader in de hemel,
want die laat zijn zon opgaan over slechten en goeden,
en Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Want als je liefhebt wie jou liefheeft, welk loon verdien je dan?
Doen de tollenaars dat ook niet?
Als je alleen je broeders groet, wat voor bijzonders doe je dan?
Doen de heidenen dat ook niet?
Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn,
zoals jullie hemelse Vader onverdeeld goed is."

Verkondiging (preek):

Wanneer een gezin op stap gaat,
dan worden jonge kinderen soms door hun ouders toegesproken:
“Gedraag je en nergens aanzitten!”
“Niet klieren bij opa en oma!”
“Wel stilzitten in de kerk!”
Zo hopen ouders goed voor de dag te komen met hun gezin.
En de kinderen … die moeten er meestal diep van zuchten.

Een diepe zucht zal ook geklonken hebben,
toen Mozes op een berg stond en zijn volk toesprak.
Wanneer ze richting het Beloofde Land trekken,
dan wil Mozes goed voor de dag komen.
Daarom zegt hij:
“Wees heilig, zoals God heilig is!”

In een wereld waarin geweld zich op kan stapelen,
leert Mozes zijn volk om maat te houden.
Wees niet haatdragend, neem geen wraak, maar heb de ander lief als jezelf.
Als je dat doet, dan is je leven heilig.
Want dan is het geluk van de ander je heilig, dan gaat die ander je ter harte.

Ook Jezus zal later op een berg staan, terwijl Hij zijn leerlingen toespreekt.
Jezus gaat nog een stap verder.
Hij zegt: “Wees volmaakt!”

Hij vraagt niet alleen om je naasten lief te hebben,
maar zelfs degenen die ver van je af staan.
Jezus vraagt om te houden van je vijanden,
om te bidden voor mensen die je kwaad willen doen.
Als er een moment is om te zuchten,
dan is het wel wanneer je die woorden hoort!
Maar Jezus wil dat wij zo goed mogelijk voor de dag komen.
Hij vertrouwt erop dat het mógelijk is.
Dat goedheid sterker kan zijn dan kwaad.
Dat vergeving krachtiger kan zijn dan wraakgevoelens.
Dat liefde de haat kan overwinnen.

Wie kijkt naar de wereldgeschiedenis,
die weet dat de woorden van Jezus
lang niet altijd in praktijk zijn gebracht.
De Duitse kanselier Bismark heeft in de negentiende eeuw gezegd,
dat de Bergrede van Jezus een Utopie is,
omdat je zo geen staat op kunt bouwen.
Bismark koos ervoor om van zijn land een sterke militaire macht te maken,
die oude vijanden in het gras kon laten bijten.
Niet voor niets werd hij de ijzeren kanselier genoemd.

Maar wie kijkt naar de wereldgeschiedenis,
die ziet ook een heel andere staatsman,
iemand die wél in de Bergrede van Jezus gelooft.
De Zuid-Afrikaanse oud-president Mandela heeft laten zien,
wat voor een kracht er uitgaat van vergeving.
Mandela, die zelf slachtoffer was het apartheidsregime,
heeft vele jaren gevangen gezeten.
Hij had alle reden om zijn tegenstanders te willen bestraffen
en er zal zeker woede in zijn lijf hebben gezeten.
Maar Mandela koos ervoor om de weg van de Bergrede te volgen.
Hij zocht niet naar wraak, maar vergaf zijn oude tegenstanders.
Omdat hij besefte dat alleen zó de kloven in zijn land gedicht kunnen worden.
Wie met haat antwoordt op haat,
schept weer nieuwe haat.
Maar wie met liefde antwoordt op haat,
schept kansen voor verzoening.
Het is niet eenvoudig, dat zal ongetwijfeld ook Mandela hebben ervaren.
Maar het is wel de enige weg om echte vrede te scheppen.

Dat leert ons ook een verdere persoon uit de wereldgeschiedenis.
De Heilige Franciscus, die leefde in de Middeleeuwen.
In de tijd van kruistochten, stonden christenen en moslims elkaar naar het leven.
De ene gruweldaad lokte de volgende verschrikking uit.
En in die verscheurde wereld, trekt Franciscus naar de Sultan van Egypte.
Niet met een leger, niet eens met een wapen.
Hij gaat in alle eenvoud naar de leider van de Moslims en spreekt over de Bergrede van Jezus, over vergeving en verzoening.
En het ongelooflijke gebeurt.
De Sultan wordt ontwapend door die kleine Monnik uit Italië.
Hij geeft hem een vrijgeleide mee, zodat Franciscus in heel het land de Boodschap van vrede en vergeving kan brengen.
Letterlijk een ontwapenende Boodschap.

Later vertaalde Franciscus de Bergrede in een gebed,
dat vertelt hoe mensen een instrument in Gods Handen kunnen worden:

Heer, maak van mij een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is
verzoening waar tweedracht heerst;
licht waar duisternis is
en vreugde waar droefheid is.
Almachtige God, geef dat ik meer zoek
om te troosten, dan om zelf getroost te worden;
om begrip te tonen dan om zelf begrepen te worden;
en liefde te schenken dan om zelf liefde te ontvangen.
Want als we geven, ontvangen we.
En als we vergeving schenken, zullen we vergeving ontvangen.

Amen!


 

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey