Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Zesde zondag door het jaar (A)
12 en 13 februari 2011
 
 

Schriftlezing

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheus:

Jezus sprak:
Ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet méér betekent dan die van de schriftgeleerden en farizeeën, zul je het koninkrijk der hemelen zeker niet binnengaan.
Jullie hebben gehoord dat tot de ouden gezegd is:
U zult niet doden. Wie doodt, zal uitgeleverd worden aan het gerecht.
Maar Ik zeg jullie: ieder die zijn broeder een kwaad hart toedraagt,
zal uitgeleverd worden aan het gerecht. Wie `leeghoofd'' zegt tegen zijn broeder, zal uitgeleverd worden aan het Sanhedrin.
En wie `domkop'' zegt, zal uitgeleverd worden aan het hellevuur.
Dus als je je offergave naar het altaar brengt, en je herinnert je daar dat je broeder iets tegen je heeft,
laat dan je offergave daar voor het altaar achter, en ga je eerst verzoenen met je broeder, en kom dan terug om je offergave te brengen.
Wees je tegenpartij welgezind zolang het nog kan en zolang je met hem onderweg bent, opdat je tegenpartij jou niet uitlevert aan de rechter,
en de rechter aan de gerechtsdienaar, die je in de gevangenis zet.
Ik verzeker je, je zult daar niet uitkomen voor je de laatste cent hebt betaald.
Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zult geen echtbreuk plegen.
Maar Ik zeg jullie: ieder die begerig naar een vrouw kijkt,
heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd.
Verder hebben jullie gehoord dat tot de ouden gezegd is:
U zult uw eed niet breken, maar u houden aan uw eed voor de Heer.
Maar Ik zeg jullie helemaal niet te zweren.
Niet bij de hemel, omdat die de troon van God is.
Niet bij de aarde, omdat die zijn voetbank is.
Niet bij Jeruzalem, omdat dat de stad is van de grote koning.
Zweer ook niet bij je eigen hoofd,
omdat je niet één haar wit of zwart kunt maken.
Maar je ja zij ja en je nee zij nee.
Wat daar nog bij komt, is uit den boze.

Verkondiging (preek)

Onlangs bezocht ik een parochiaan die in het ziekenhuis lag.
Even laten kwam een verpleegster binnen,
die met een grote glimlach medicijnen kwam brengen.
In één moeite legde ze het kussen goed en vroeg
“kan ik nog iets voor u doen?”
Toen de verpleegster weg was, had de zieke haar glimlach overgenomen en zei:
“Dat is nou een échte lieve zuster!”

Wat maakte juist die zuster zo extra lief?
Niet alleen dat ze zo goed waste, pillen uitdeelde en verzorgde.
Het was juist dat stukje extra:
de glimlach,
het bemoedigende woord,
de interesse.
Die zuster legde hart in haar werk.

En eigenlijk is dát precies wat Jezus ons vandaag wil leren in het Evangelie.
Wie Hem wil volgen,
moet meer doen dan zijn of haar plicht.
Geloven gaat verder dan regels en voorschriften volbrengen;
het heeft vooral te maken met een stuk van jezelf leggen
in je leven en je samenleven,
in je werken en je bidden.

In Jezus’ dagen was voor velen het geloof een verstard instituut geworden.
Met heel veel wetten
en nog meer voorschriften om die wetten uit te voeren.
Het was ongetwijfeld ooit heel goed bedoeld, om mensen een houvast te bieden.
Maar wanneer regels gevolgd worden omwille van de regel,
dan verdwijnt de bezieling en wordt het een zielige vertoning.
Jezus hoopt dat ons geloof méér zal betekenen, dan wat moet.
Hij drukt ons op het hart:

Geloven is meer dan wetten onderhouden.
Het is allereerst van God en van je naaste houden.
Als je dát doet, dan leg je vanzelf meer hart in je leven,
in je werken en in je bidden.

De wet zegt: “Je mag niet doden”.
Jezus vraagt zelfs nog meer van ons:
om het leven te behoeden.
Want mensen kunnen ook een ander doodzwijgen
of het leven onmogelijk maken.
Ook die doodse situaties passen niet bij een gelovige.

De wet zegt: “Je mag geen overspel plegen”.
Jezus vraagt opnieuw méér van ons.
Om trouw te zijn en geduldig,
om je in te leven in een ander.
Om zuinig te zijn op het geluk van je echtgenoot, van je partner,
van je collega, van je familielid.

Wanneer je hart legt in je leven,
in je relatie,
in je vereniging,
in je omgeving
en in je geloof …
dán geef je méér!

Dat maakt nou precies het verschil tussen
zomaar een zuster en een échte líeve zuster.
Het maakt ook het verschil
tussen een goedgelovige
en een goede gelovige.

Het gaat er niet alleen om dat je geen kwaad doet.
Jezus zegt:
“Het gaat erom dat je góed doet!"
Niet alleen omdat de Wet het verplicht,
maar omdat je hart het zegt!”

Amen!


 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey