Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Vierde zondag door het jaar (A)
29 en 30 januari 2011
 
 

Schriftlezing

Uit het heilig Evangelie volgens Matteüs

Bij het zien van de menigte ging Jezus de berg op,
en toen Hij was gaan zitten,
kwamen zijn leerlingen bij Hem.
Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak:
"Zalig die arm van geest zijn,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
Zalig die verdriet hebben,
want zij zullen getroost worden.
Zalig die zachtmoedig zijn,
want zij zullen het land erven.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Zalig die barmhartig zijn,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig die zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Zaligg die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
Zalig zijn jullie,
als ze jullie uitschelden en vervolgen
en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij.
Wees blij en juich,
want in de hemel wacht jullie een rijke beloning."

Verkondiging (preek)

Er bestaat een televisieprogramma met de naam  “Undercover Boss”.
De eigenaar van een groot bedrijf,
gaat een tijd werken tussen zijn werknemers,
maar zij weten niet hij hun baas is.

Zo trekt bijvoorbeeld de eigenaar van een hotelketen zijn dure kostuum uit
en draait mee in enkele hotels als eenvoudige werknemer.
Voor de baas is het dé manier om zijn bedrijf anders te zien.
Want op de werkvloer proeft hij de sfeer.
Hij ziet hoe een manager de kantjes eraf loopt
terwijl de medewerkster achter de balie zich helemaal inzet voor het hotel.
Door mee te werken en mee te leven met zijn werknemers,
komt de baas er achter wat werkelijk speelt in zijn bedrijf.
Wat goed gaat en wat zeker moet veranderen.
Achteraf zijn de werknemers verbaasd.
Wie had kunnen denken dat de grote baas zomaar meegewerkt heeft?!

Wanneer God naar onze wereld komt,
dan doet ook Hij dat ánders dan de meeste mensen verwacht hadden.
God komt niet met groot vertoon, maar heel eenvoudig.
Niet met macht, maar als een rondtrekkende leraar.
Als een “undercover boss” ontdekt Jezus, hoe het gesteld is met het Koninkrijk van God.

Hij ziet hoe menige geestelijk leider
de kantjes ervan afloopt.
Hoe mensen elkaar lasten opleggen
die ze zelf niet willen dragen.
Hij ziet hoeveel buitenkant er is
en hoe weinig hart.

Maar tegelijkertijd ziet Hij ook
een arme weduwe
die meer geeft dan een rijke bobo.
Hij ziet het vertrouwen van een bezorgde ouder,
de oprechtheid van een vreemdeling,
de openheid van een kind.

Wanneer Jezus na een hele reis boven op een berg klimt,
vertelt Hij wat Hij heeft gezien en ervaren.
Hij vertelt over zijn levenswerk:
Het Koninkrijk van God wordt niet gebouwd
op macht of aanzien,
maar op trouw en goedheid.

Jezus heeft dat Koninkrijk vorm zien krijgen,
in eenvoud,
in zachtmoedigheid,
in troost,
in gevoel voor rechtvaardigheid,
in barmhartigheid,
in zuivere eerlijkheid,
in vredelievendheid,
in trouw aan het gegeven woord.

Zó krijgt het Koninkrijk van God een gezicht.
Terwijl Hij midden tussen ons instaat, ontdekt Jezus wie zijn beste medewerkers zijn.

In het televisieprogramma “Undercover Boss” verandert er veel nadat de grote baas
op de werkvloer heeft gestaan.
Hij beloont de harde werkers,
de betrokken arbeiders,
de mensen met hart voor de zaak.
Maar hij legt ook de vinger op de zere plekken
en wijst de lauwe medewerkers terecht,
de op zichzelf gerichte leider
of de onverschillige werknemer.

Wanneer Jezus in ons midden komt,
wordt ook Hij lang niet altijd herkend.
Dat vertellen ons heel wat verhalen uit de Bijbel.
Maar Hij zelf herkent glashelder wat goed gaat en wat niet.

Alleen wie hart heeft voor wat Jezus ons leert,
wie betrokken is bij Gods droom,
alleen die mens wordt zalig geprezen.

Want alleen in hem of haar
kan het Koninkrijk van God groeien.
Hopelijk verandert er ook in ons midden veel ten goede,
doordat we dát steeds meer gaan beseffen.

Amen!

 

 


 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey