Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Tweede zondag door het jaar (A)
15 en 16 januari 2011
 
 

Gebed om ontferming:

Pr. Heer, U bent het Lam van God.
 Wanneer wij, uw volgelingen,
 soms meer lijken op wolven dan op lammeren,
 dan bidden wij:
 Heer, ontferm U over ons .
Al. Heer, ontferm U over ons.

Pr. Christus, U bent gekomen  om ons te bevrijden.
 Wanneer wij, uw volgelingen,
 soms hard en onbarmhartig zijn,
 dan bidden wij:
 Christus, ontferm U over ons.
Al. Christus, ontferm U over ons.

Pr. Heer, de Geest daalde als een duif op U neer.
 Wanneer wij, uw volgelingen,
 soms ongeïnspireerd zijn,
 dan bidden wij:
 Heer, ontferm U over ons.
Al. Heer, ontferm U over ons.

Pr. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
 onze zonden vergeven
 en ons geleiden tot het eeuwige leven.
 Amen.


Schriftlezing:

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zag Johannes de Doper Jezus, terwijl die naar hem toe kwam.
“Daar is het lam van God,” zei hij, “degene die de zonde van de wereld wegneemt.
Hij is het van wie ik zei:
"Na mij komt iemand die mijn meerdere is, want vóór mij was Hij er al.''
"Ikzelf wist niet wie het zou zijn,
maar omdat Hij aan Israël moest worden geopenbaard,
daarom ben ik komen dopen in water."
En Johannes getuigde:
"Ik heb gezien hoe de Geest als een duif uit de hemel neerdaalde
en op Hem bleef rusten.
Ikzelf wist niet wie het zou zijn, maar Hij die mij gezonden had om te dopen in water,
had mij gezegd:
“Als je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt
en op Hem blijft rusten,  dan weet je: Hij is degene die doopt in heilige Geest.''
Ik heb het gezien, en mijn getuigenis luidt:  dit is de Zoon van God.”

Verkondiging (preek)

Soms hoor je dat iemand vergeleken wordt met een dier.
We kennen het arme schaap, maar ook de geluksvogel.
Of het lelijke eendje, dat uitgroeit tot een mooie zwaan.
De één zegt dat hij werkt als een paard
en de ander fluistert “Wat een ezel!”
Zo kan een dier iets vertellen over een menselijke eigenschap.

Ook in het Evangelie van deze dag wordt Iemand vergeleken met dieren.
Johannes de Doper heeft Jezus gedoopt in de rivier de Jordaan
en de volgende dag komt hij Hem opnieuw tegen.
Johannes wil uitdrukken hoe hij Jezus ziet en ervaart.
Hij wil de eigenschappen van Jezus zichtbaar maken.
En hoe doet hij dat?
Door te spreken over twee dieren:
een lam en een duif!

Kijk, zegt Johannes, daar loopt het Lam van God.
Een lam is een jong en dartel dier.
Een speels lammetje is de bode van de lente, een teken van nieuw leven.
Wanneer Johannes naar Jezus kijkt, dan ziet Hij iets nieuws beginnen.
Jezus zal een nieuwe lente brengen op onze aarde.

Maar Johannes zegt nog méér, wanneer hij Jezus vergelijkt met een Lam.
Hij zegt: “Kijk, het Lam van Gód!”
Johannes de Doper is een gelovige Jood.
Voor Joodse mensen herinnert het lam aan de bevrijding van het volk,
lang geleden, uit de slavernij van Egypte.
Toen het volk daar gevangen zat, was Egypte een land van onderdrukking.
Maar God neemt zijn volk bij de hand, zodat een nieuw leven kon beginnen.
Op de avond voordat het Joodse volk wegtrekt uit die doodse situatie,
eten zij het Paaslam
en strijken het bloed van een Lam op hun deurpost.
Dat was een teken voor de engel van de dood,
dat hij voorbij moest gaan aan hun huizen.
Het is een teken van leven, in een doodse wereld.

Wanneer Johannes naar Jezus kijkt, dan moet hij denken aan dat Paaslam.
Want ook Jezus is gekomen om te bevrijden.
Waar geloof verstarde,
daar leerde Hij mensen om te herademen en blij te zijn met hun geloof.
Waar mensen elkaar nauwelijks het licht in de ogen gunden,
daar liet Hij zien hoe grenzeloos liefde  kan zijn.
Waar mensen geen uitzicht meer hadden,
daar ging Hij hen voor op de weg van vergeving, van hoop en vertrouwen.

Zo werd Jezus het nieuwe Paaslam,
Iemand die ons de weg wijst, vanuit doodse situaties naar nieuw leven.
Hij geeft zichzelf, helemaal, tot zijn laatste druppel bloed,
om voor ons de toekomst te openen.

Het tweede dier waaraan Johannes denkt, dat is een duif.
Een duif heeft een ingebouwd kompas.
Zelfs in een onbekende omgeving, weet een duif hoe hij thuis moet komen.
Zo voelde ook Jezus waar zijn bestemming lag.
Hij had een innerlijk kompas, waardoor Hij zich kon richten op God.
Wanneer Hij op zoek ging naar God, dan zocht Hij de stilte.
Maar ook vond Hij op die weg een vrouw die verstoten was,
een man die ziek was, een jongere die vragen stelde.

Zo zocht Jezus zijn bestemming,
en vond mensen, die Hij meenam op zijn weg naar God.
Zoals een postduif een onweerstaanbare drang heeft om naar huis terug te keren,
zó werkte Gods Geest in Hem.

Johannes vertelt heel wat over Jezus.
Maar als het goed is, ook over óns als volgelingen van Jezus.

Want ook wij mogen zijn als een lam.
Niet door te mekkeren over wat verkeerd gaat,
maar door een teken van hoop te worden,
een voorbeeld van een nieuwe levenswijze.
Niet voor niets zou Jezus later zijn leerlingen uitzenden met de woorden:
“Ik zend jullie als lammeren tussen de wolven!”
Als zachtmoedige mensen te midden van een wereld waarin de een de ander verscheurt.
Wij mogen zijn als een lam van God.
Door in Gods Naam te vergeven, te bemoedigen, en te helpen geloven.

Dan zal Gods kracht ook bij ons komen, zoals een duif.
Als mensen die luisteren naar hun geweten, als een innerlijk kompas.
Door op te komen voor het leven en te beschermen wat kwetsbaar is.
Door een Godsgeschenk te zijn voor elkaar.
Door trouw te zijn aan degene aan wie je je woord hebt gegeven.

Beste mensen,
in het kinderprogramma Fabeltjeskrant, zegt meneer de Uil iedere keer:
“Dieren zijn precies als mensen!”
Het lam en de duif vertelden veel over de zending van Jezus.
Wanneer ook wij zachtmoedig zijn als een Lam,
met liefde als onsinnerlijk kompas,
dan zullen wij Gods toekomst vinden.
En dat is geen fabeltjeskrant, maar werkelijkheid.

Amen!

Slotgebed:

Heilige God,
wij danken U voor alle liefde
die U openbaart in Jezus.
In een wereld vol wolven en haviken,
is hij zachtmoedig als een lam
en vredig als een duif.
Help ons om Hem daarin te volgen
opdat ons leven gericht blijft
op uw Koninkrijk.
Amen.

 


 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey