Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Heilige Familie
26 december 2010
 
 

Schriftlezing uit het heilig evangelie volgens Matteüs

Toen de Wijzen de wijk genomen hadden,
verscheen aan Jozef in een droom een engel van de Heer,
die zei:
"Sta op, neem het kind en zijn moeder mee
en vlucht naar Egypte,
en blijf daar tot ik u waarschuw.
Want Herodes staat het kind naar het leven."
Hij stond op en nam nog die nacht met het kind
en zijn moeder de wijk naar Egypte
en bleef daar tot de dood van Herodes,
opdat vervuld zou worden wat door de Heer
bij monde van de profeet gezegd is:
Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen.
Toen Herodes gestorven was,
verscheen in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer,
die zei:
"Sta op, ga met het kind en zijn moeder naar het land Israël,
want zij die het kind naar het leven stonden, zijn dood."
Hij stond op, nam het kind en zijn moeder mee
en ging naar het land Israël.
Toen hij hoorde dat Archelaüs
zijn vader Herodes was opgevolgd als koning van Judea,
was hij bang om daarheen te gaan.
In een droom gewaarschuwd,
week hij uit naar het gebied van Galilea,
en vestigde zich in de stad Nazaret,
opdat vervuld zou worden
wat bij monde van de profeten gezegd is:
Hij zal Nazoreeër genoemd worden.

Verkondiging (preek)

Wanneer je door de Houtstraat wandelt of rijdt,
dan kom je negen van de tien keer ook bewoners tegen van het asielzoekerscentrum.
De lange slanke Ethiopische man.
De vriendelijke ronde vrouw uit Angola.
De Armeniër met zijn treurige blik.
Of de babbelende Irakese meisjes, die helemaal opgaan in hun gesprek.
Ze zijn slechts enkele van de vele mensen die op de vlucht zijn
in onze wereld.

De een is weggevlucht om het leven te redden,
op zoek naar vrede en bescherming.
De ander hoopt in ons land vrijheid van mening en religie te vinden.
En weer een ander verlangt naar wat meer welvaart.
Wanneer je al de vluchtelingen in onze wereld achter elkaar zou plaatsen,
dan trekt een stoet van ruim elf miljoen mensen over de aardbol.

Dat mensen op de vlucht zijn, is van alle tijden.
In het Oude Testament horen we over het Joodse volk dat onderdrukt wordt
in Egypte.
Ze zijn hun leven niet meer zeker
en worden onderdrukt om hun geloof, hun afkomst  en hun volksaard.
De Farao staat de kinderen van Gods Volk naar het leven.
En dan neemt Mozes het volk aan de hand
om het in Gods Naam over de grens te leiden,
op weg naar het land van hun dromen,
een land van melk en honing,.
Ze moeten een lange en gevaarlijke weg gaan,
vol strijd en ontbering,
maar uiteindelijk komt het Beloofde Land in zicht.


Mozes is intussen aan het einde van zijn krachten gekomen,
hij staat boven op een berg en ziet hoe het volk het Land van Melk en Honing
binnentrekt.
Zo werd Gods Volk een vluchtelingenvolk,
maar het zou zich blijven herinneren hoe God met hen meetrok,
op hun vlucht,
in hun verlangen naar vrijheid.

Vele eeuwen later is het de Heilige Familie die moet vluchten.
Amper zijn de engelen uit het kerstverhaal uitgezongen,
of Jozef, Maria en het Kind
moeten vluchten.
Het geweld zit hun op de hielen,
want Herodus, de slechte koning, staat Jezus naar het leven.
Net zoals de Farao lang geleden de Joodse kinderen naar het leven stond,
zo staat nu de Koning van Judea het Jezuskind naar het leven.

Jozef, Maria en het Kind maken de weg van lang geleden,
in omgekeerde richting.
Zij vluchten naar Egypte.
In de schaduw van de piramides vinden zij veiligheid.
In dat vreemde land leert Jezus lopen en spreken.
Zo zie je maar hoe betrekkelijk de geschiedenis kan zijn:
vijanden van gisteren kunnen de vrienden van morgen worden.

Mattheus is een van de vier Bijbelse schrijvers die over Jezus vertellen.
Maar alleen Mattheus vertelt over de vlucht naar Egypte.
Hij doet dat vanuit zijn Joodse achtergrond.
Mattheus wil laten zien hoeveel de weg van Jezus lijkt
op die van Mozes en zijn volk.
Ook Jezus heeft onderdrukking ervaren.
Ook Jezus is zijn leven niet zeker geweest
en moest vluchten om zijn leven te redden.

Ook Jezus zal later vanuit Egypte terugkeren naar het Land
van belofte.
Maar waar Mozes achterbleef op de grens naar het Beloofde Land,
daar gaat Jezus ons voor.
Want een leven lang zou Hij mensen ervan doordringen
dat je het Land van Belofte
niet moet zoeken op de landkaart,
maar in je hart.

Waar mensen voorbij grenzen kijken,
daar raak je thuis bij God.
Waar vreemdelingen met respect worden bejegend
en gastvrijheid een deugd is,
daar wordt het leven een belofte.

Jezus had zelf ervaren wat het betekent om te moeten vluchten,
om een vreemdeling te zijn op deze aarde,
een ongewenste persoon.
Het opende zijn ogen, want Hij zou niemand  wegjagen.
Ieder mens van goede wil noemde hij zijn broer, zijn zus,
een kind van de Hemelse Vader.

God zij dank voor Jezus,
baby in de kribbe,
kind op de vlucht,
vreemdeling in Egypte,
zoon van zijn volk,
broeder van alle mensen.
Hij is gekomen om ons te vertellen dat wij allen
geroepen zijn om deel te worden van zijn Heilige Familie.

Amen!


Voorbede:

Pr. De familie van God kent geen grenzen,
 omdat Gods liefde grenzeloos is.
 Bidden wij daarom:

Le. God, wij bidden om uw zegen
 over hechte gezinnen.
 Dat  zij een plaats van liefde en geborgenheid
 zullen blijven.
 Laat ons bidden …

Le. God, wij bidden om uw zegen
 voor gebroken gezinnen.
 Dat begrip en nabijheid
 wonden heelt en toekomst schept.
 Laat ons bidden …

Le. God, wij bidden om uw zegen
 voor de vele vluchtelingengezinnen.
 Dat zij op hun onzekere weg
 thuis kunnen raken te midden van gastvrije mensen.
 Laat ons bidden …

Pr. Intenties (…)
 Laat ons bidden …

Pr. Wijs ons de weg
 naar het beloofde Land,
 dat wij uw volk worden:
 één grenzenloze Familie.
 Amen.

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey