Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Vierde zondag van de Advent (A)
18 en 19 december 2010
 
 

Schriftlezingen

Eerste lezing uit de Profeet Jesaja

Dit liet de Heer tegen Achaz zeggen:
“Vraag de Heer uw God om een teken,
uit de diepte van de onderwereld of uit de hoogte daarboven.”
Maar Achaz antwoordde:
“Dat doe ik niet, ik stel de Heer niet op de proef.”
Daarop zei de profeet:
“Luister, huis van David!
Is het niet genoeg om mensen te tergen,
dat u ook nog mijn God moet tergen?
Daarom geeft de Heer zelf een teken aan u:
Zie, de jonge vrouw is zwanger,
en zal een zoon ter wereld brengen,
en u zult hem de naam Immanuël geven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

De herkomst van Jezus Christus was deze.
Zijn moeder Maria was verloofd met Jozef,
en voordat ze bij elkaar gingen wonen,
bleek zij zwanger te zijn van de heilige Geest.
Jozef, haar man, was een rechtvaardige.
Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen,
kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden.
Terwijl hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel van de Heer,
die zei: “Jozef, zoon van David,
wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen,
want wat bij haar tot leven is gewekt,
is van de heilige Geest.
Ze zal een zoon krijgen en u moet Hem de naam Jezus geven,
want Hij is degene die zijn volk zal redden uit hun zonden.'
Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden
wat door de Heer bij monde van de profeet gezegd is:
Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren,
en ze zullen Hem de naam Immanuël geven,
wat betekent: God met ons.”
Toen Jozef uit zijn slaap wakker werd,
deed hij zoals de engel van de Heer hem had opgedragen.
Hij nam zijn vrouw bij zich.


Verkondiging (preek)

Wanneer een kind geboren is,
dan worden meestal kaartjes gestuurd naar familie en bekenden.
Blij en trots maken ouders bekend
dat er een nieuw middelpunt in hun leven is gekomen.
Op een geboortekaartje lees je hoeveel centimeter het kindje is
en hoeveel gram het weegt.

Gedichtjes vertellen,
dat wanneer je de oogjes wilt zien twinkelen,
je de telefoon moet laten rinkelen.
En dat je even moet laten weten,
wanneer je beschuit met muisjes wilt komen eten.

Maar de grootste letters op een geboortekaartje zijn bestemd voor de naam
van dit nieuwe mensenkind.
De lengte en het gewicht zullen veranderen,
maar die naam zal voorgoed bij dit leven horen.

Op het geboortekaartje zegt een naam nog niet zo heel veel,
maar gaandeweg krijgt hij meer betekenis.
Want over een tijd heb je er een gezicht bij voor ogen.
Dan vertelt een naam over het karakter
en de levensloop van dit mensenkind.

In het Evangelie van vandaag stuurt God als het ware
een geboortekaartje naar de aarde.
Zo wordt verteld over het kind dat we met Kerstmis verwachten.
Volgens goede Bijbelse traditie gebeurt dat in een droom.

Jozef is de eerste die het geboortekaartje in huis krijgt!
In het Bijbelverhaal wordt Jozef beschreven als een rechtschapen man.
Hij staat open voor wat recht en goed is.
Daarom zal hij wel begrijpen wat voor kind er verwacht wordt.
De droom van Jozef komt op een moment,
waarop deze heel veel niet begrijpt.
Zijn verloofde is in verwachting
en hij weet niet wie de vader is.
Jozef wordt innerlijk verscheurd.
Hij wil Maria niet in opspraak brengen, maar kan zo ook niet met haar verder.
Wat is het in Godsnaam voor kind dat Maria verwacht?

En in Gods Naam krijgt Jozef in zijn droom een antwoord.
Hij krijgt niet te horen hoeveel het kind zal wegen
of hoeveel centimeters het zal zijn bij de geboorte.
Maar wel wat de naam van het kind zal zijn.
Want het kind zal Jezus heten.
Dat betekent: “De Redder”.
Die naam spreekt letterlijk boekdelen.
Want heel de verwachting van de Bijbel ligt in die ene naam.

In dit Kind zal God de wereld bij de hand nemen.
Door dit Kind zullen mensen gered worden, ze zullen hoop en leven vinden.
Met dit Kind begint een nieuwe wereld.
Door Hem, met Hem en in Hem
zullen mensen zich herboren voelen.

Op een geboortekaartje staan vaak ook de doopnamen.
Ook Jozef hoort in zijn droom de tweede naam van het kind.
Hij wordt Immanuël genoemd.
Dat betekent: “God met ons”.
Want in het Kind dat verwacht wordt, ís God met ons.
In Jezus omarmt Hij deze wereld.
Deelt Hij onze vreugde en onze pijn,
ons leven en onze dood.
Om voorgoed met ons te kunnen zijn.

Het Evangelie van Mattheus
kondigt Jezus aan als “de Immanuël” … “God met ons”.
Die tweede naam keert terug aan het einde van het Evangelie.
Toen zijn leerlingen Hem na zijn dood zagen verschijnen,
hoorden ze Jezus zeggen:
“Ik ben altijd met u”.
Zijn naam en zijn leven is een en al belofte.

Beste mensen,

op weg naar Kerstmis liet Jozef ons het geboortekaartje lezen
dat vertelt over het Kind waarnaar wij uitzien.

Het kind heet Jezus,
want Hij zal alles doen om ons te redden.
Hij wordt Immanuël genoemd,
in Hem is God met ons.

Jozef was een rechtschapen man.
Hij stond open voor wat goed en waar is.
Daarom had hij geen angst en bedenkingen meer,
nadat hij hoorde over het Kerstkind.
Hij werd wakker uit zijn droom,
wreef zijn ogen uit,
deed het goede
en keek naar de toekomst.

Dat is de juiste houding om het Kerstkind te verwachten.
Want God zal met ons zijn,
door Hem, met Hem en in Hem.

Amen!


Voorbede:

Pr. Bidden wij tot Hem,
 die de aarde een nieuw gezicht zal geven:

Le. Dat de aarde een goede woonplaats mag zijn
 voor alle mensen
 zonder onderscheid.    Laat ons bidden …

Le. Dat ons samen-leven
 gekenmerkt wordt
 door rechtvaardigheid en eerbied.  Laat ons bidden …

Le. Dat al wat wij zeggen en doen
 een getuigenis mag zijn van de hoop
 op een nieuwe wereld.    Laat ons bidden …

Le. Dat wij ons durven toevertrouwen
 aan Jezus, de God met ons,
 in wie de toekomst opengaat.   Laat ons bidden …

Le. Dat het komende Kerstfeest
 ons dichter brengt
 bij de droom van God.    Laat ons bidden …

Pr. Parochie-intenties (…)    Laat ons bidden …

Pr. Zo bidden wij
 in de Naam van Jezus,
 die altijd bij ons zal zijn,
 tot aan de voleinding van de wereld.
 Amen.


 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey