Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Vierde zondag door het jaar (B)
31 januari en 1 februari 2009
 
 

Schriftlezing Uit het heilig Evangelie volgens Marcus

In die tijd trokken Jezus en zijn leerlingen naar Kafarnaüm.
De eerste de beste sabbat ging Jezus naar de synagoge en gaf er onderricht.
De mensen waren geestdriftig over zijn leer,
want Hij onderrichtte hen als iemand met gezag, en niet als de schriftgeleerden.
En meteen begon er in hun synagoge iemand
die in de greep was van een onreine geest, luid te krijsen:
`Wat wilt U van ons, Jezus van Nazareth? Bent U gekomen om ons te vernietigen?
Ik weet wel wie U bent: de Heilige van God!'
Jezus strafte hem af: `Houd uw mond en ga uit hem weg.'
En de onreine geest schudde hem door elkaar
en onder enorm geschreeuw ging hij uit hem weg.
Ontzetting greep allen aan, zodat ze zich samen afvroegen:
`Wat is dat toch? Een nieuwe leer, met gezag!
Zelfs de onreine geesten geeft Hij bevelen,
en ze luisteren naar Hem.'
Als een lopend vuurtje ging zijn faam rond in heel Galilea.


Verkondiging (preek)

in de krant stond deze week een foto van bedelende kinderen. Ze vroegen niet om brood of geld, maar om voetbalplaatjes. Bij de kassa’s van Albert Heijn zijn kinderen te vinden, die vragen: “Mevrouw, mag ik uw voetbalplaatjes hebben?”
Het is de kinderen heel wat waard om een kaartje te hebben, met de foto van hun grote voorbeelden.

Sommige kinderen zijn bezeten van de drang om heel de serie compleet te krijgen.
Volgens het krantenartikel zijn er zelfs Albert Heijnzaken waar dranghekken geplaatst zijn om de kinderen in toom te houden. Daar lijkt het echt op een voetbalveld.

Maar heel wat kinderen zijn ook bezield door hun voetbalvoorbeelden.
Kijkend naar zo’n plaatje, hopen ze dat ze ooit even goed zullen spelen.
Een voorbeeld kan je inderdaad inspireren.
Het kan je bemoedigen om te blijven trainen, om je in te zetten om beter te worden.

Ook in de kerk kennen we zulke voorbeelden. Mensen die het beste uit hun leven hebben gehaald. We vertellen nog steeds graag over heilige mensen. Zij vormen als het ware de eredivisie van de kerk.
Vandaag is het de feestdag van zo een bijzondere heilige. Hij weidde heel zijn leven toe aan kinderen en jongeren. Hij voetbalde met hen, maar hielp hen vooral om de weg door het leven te vinden. Zijn naam was Giovanni Don Bosco.

Hij werd in de negentiende eeuw geboren in een gezin van arme boeren.
Giovanni werd priester en ging werken in de stad Turijn.

Daar zag hij veel kinderen en jongeren, die op de straat leefden. Daar groeiden ze op voor galg en rad,
omdat niemand zich om hen bekommerde.
Don Bosco trok zich wel het lot van die jongeren aan.
Allereerst probeerde hij hun vertrouwen te winnen.
Niet door boven hen te staan, maar door naast hen te staan.
Hij leerde de jongeren om verantwoording te dragen voor elkaar.
Don Bosco bouwde een weeshuis en ving dakloze jongeren op.
De mensen schudden met hun hoofd.
Ze verklaarden hem gek, omdat aan die kinderen toch geen eer te behalen was.

Maar Don Bosco ging door met zijn goede werken.
Hij vond metgezellen en heel wat jongeren vonden in hem een houvast in het leven.
Later is hij de patroonheilige van jongeren geworden.

Don Bosco was een bezield mens.
Hij had een ideaal en maakte daar zijn levensdoel van.
Dat hield hem gaande, ook bij de teleurstellingen die kwamen.

Bezielde mensen kunnen anderen de weg wijzen.
Ze kunnen inspireren en bemoedigen.
Niet doordat ze hun mening aan jou opleggen,
maar doordat ze je aanvuren om van je leven iets goeds te maken
op jouw eigen wijze.

Zo kan het voorbeeld van een voetballer de jonge spelers inspireren
om hun talent te ontwikkelen.
Zo kan het voorbeeld van een heilig mens christenen inspireren
om de idealen van Jezus waar te maken.

Nu is het wel goed om zorgvuldig te kijken naar de voorbeelden in onze wereld.
Sommige mensen zijn bezield en bezielend.
Ze zijn van waarde en laten anderen in hun waarde. Ze zijn innerlijk vrij.

Maar sommige mensen die het gemaakt lijken te hebben, zijn niet bezield, maar bezeten.
Zulke mensen volharden in hun eigen mening en laten geen ruimte aan een ander.
Ze zitten gevangen in hun verlangen naar macht, naar aanzien, naar eigen gelijk.

Je komt die mensen tegen in de wereld om ons heen,
waar mensen met aanzien steekpenningen aannemen,
omdat ze bezeten zijn door het verlangen naar bezit.

Je komt die mensen ook tegen in de kerk, waar een aartsbisschop de holocaust ontkent en gematigde mensen veroordeeld … omdat hij bezeten is van zijn eigen gelijk.

Jezus leert ons om medelijden te hebben met zulke mensen.
Ze lijken zo groot, maar zijn heel klein.
Ze zijn schijnbaar heel slim, maar in feite zó dom.

Wanneer Jezus een bezeten mens tegenkwam,
dan probeerde Hij die ander te bevrijden, net zoals gebeurde in het Evangelie.
Met zijn aanwezigheid, met zijn liefde. Jezus was bij uitstek een bezield mens.

Wie leeft zoals Hij, heeft het goede voorbeeld voor ogen.
Want Hij maakt kleine mensen groot en wie bezeten is maakt Hij vrij!

Amen!

 

        
 
 
2020 Parochie Pey