Patricius Cramer kan aangeroepen
worden als “Helper in alle nood” 

Wie was Pastoor Cramer (1888 - 1955)?

 

Hij werd geboren op 14 april 1888 te Breukelen. Van zijn 11e tot zijn 14e jaar was hij leerling van het Amsterdams Jezuïten-college. De twee hoogste klassen van het gymnasium en de filosofie heeft hij gevolgd te Rolduc. Van 1907 tot 1911 heeft hij zich op het Grootseminarie te Roermond voorbereid op het Priesterschap. In 1911 werd hij te Roermond tot priester gewijd. Direct hierna werd hij benoemd tot leraar te Rolduc en ging in opdracht van de directie aan de gemeentelijke Universiteit te Amsterdam wiskunde en natuurkunde studeren. In 1918 heeft hij deze studie voltooid met het doctoraalexamen. Van 1918 tot 1933 was hij wiskundeleraar geweest aan het gymnasium te Rolduc. In 1933 werd hij benoemd tot pastoor te Koningbosch en in 1937 volgde zijn benoeming tot pastoor te Pey-Echt. Hier bleef hij tot aan zijn dood in 1955. In 1954 werd hij ziek en overleed op 15 april 1955 in het ziekenhuis te Sittard.

Zijn uitvaart te Pey op 19 april 1955 was als getuigenis van de aanhankelijkheid van zijn parochianen, zo overweldigend, dat zelfs het bidprentje met zijn meer forse dan fraaie terminologie er slechts een zwakke afspiegeling van vermag te geven. We de afzienbare rijen van mannen, vrouwen en kinderen heeft gezien, die op die zonnige voorjaarsdag zijn uitvaart begeleidden, moet zich ontroerd bewust zijn geworden van de grenzenloze trouw en dankbaarheid waarmede het Limburgse volk zich aan een echte zielenherder hechten kan. De parochies Koningsbosch en Pey hebben het voorrecht gehad in pastoor Cramer zulk een herder te bezitten.


Gebed om zaligverklaring van pastoor Cramer

Het onderstaande gebed werd verspreid in Pey en Koningsbosch

Heer, onze God, wij danken u voor Uw dienaar pastoor Cramer, die een ware vader van de armen was. Hij was een weldoener die alles weggaf. Hij blaakte van ijver voor Uw koninkrijk van de liefde, de waarheid en het eeuwig leven. Moge hij spoedig in de lijst van de zaligen van Uw Heilige kerk worden opgenomen. Zo zullen velen op zijn voorspraak bijzondere genaden kunnen verkrijgen.

O Maria, Onbevlekt ontvangen, wil zo goed zijn de verzoeken die we op zijn voorspraak doen in de hemel door te geleiden naar uw Zoon Jezus Christus. Wij bidden dan ook vol vertrouwen om de verhoring van onze intenties: Wij kunnen hier een eigen intentie formuleren …)

Daarna wordt gebeden:

Onze vader, Wees gegroet,
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Dit gebed werd op 23 april 2004 goedgekeurd door de Bisschop van Roermond.


Patricius Cramer:

  • Hij was pastoor in Pey van 1937-1955
  • Hij hielp de armen
  • Hij bemoedigde Indiëgangers en het thuisfront
  • Hij predikte over een God die oneindig groot is en toch zo nabij
  • Hij was een toonbeeld van eenvoud, zodat haast niemand wist van zijn universitaire opleiding
  • Hij zorgde ervoor dat emigranten goed terecht kwamen in Canada
  • Een man van zijn tijd, die nog steeds mensen kan inspireren.

Op het borstbeeld van Patricius Cramer staan de volgende woorden, welke geschreven werden door Cor Jongeling:

Nog altijd is hij bij ons
hier in zijn Pey.
Niet alleen op deze plaats,
maar meer nog in ons hart.
Patricius Cramer
Pastoor van Pey
1937 tot 1951
Onvergetelijk!
Voor altijd!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey