PLAN VAN AANPAK VANAF SEPTEMBER 2021
01-12-2021
 
Plan van aanpak september 2021

Na 5 september 2021 wordt het pastorale team van onze federatie gehalveerd,
pastoor Kanke heeft een nieuwe benoeming ontvangen in Geleen,
zodat pastoor Bert Mom (voorlopig) alleen staat voor het dagelijkse pastoraat in onze vijf parochies.
In de weekenden zal vicaris-generaal Harry Quaedvlieg de helpende hand bieden als voorganger tijdens Missen.
Het is de bedoeling dat er een nieuwe priester naar onze federatie komt, 
maar op dit moment is er nog geen zicht op aanvulling van het pastorale team.
Dit betekent dat (voorlopig) het pastoraat anders gestructureerd dient te worden.

Het Misaanbod vanaf 6 september
Zaterdag
18.00 uur Maria Hoop
19.15 uur Sint Joost
19.15 uur Pey
Zondag
09.30 uur Koningsbosch
10.00 uur Echt
Maandag
19.00 uur Koningsbosch
Dinsdag
19.00 uur Echt
Woensdag 
09.30 uur Maria Hoop
Vrijdag
19.00 uur Pey

Dopen:
Vanaf oktober zijn er maandelijks twee doopvieringen in de grotere parochies,
waar ook de meeste dopen plaatsvinden:
iedere tweede zondag van de maand om 14.00 uur in Echt,
iedere derde zondag van de maand om 14.00 uur in Pey.
Er zijn maximaal drie dopelingen in een viering.
Vanwege de coronaregels kunnen maximaal 20 gasten per dopeling naar de viering komen.
Dopelingen uit de kleinere parochies wordt voorlopig gevraagd 
om aan te sluiten bij een van de ze doopvieringen.
Reeds afgesproken dopen vinden plaats conform de gemaakte afspraak.

Aanmelding tijdens het wekelijkse spreekuur van pastoor Bert,
iedere dinsdagavond tussen 20.00-21.00 uur in de pastorie van Pey.
In deze coronatijd is dit een telefonisch spreekuur
0475-481428
06-10711759

Uitvaarten:
In principe komen uitvaarten terecht bij pastoor Bert.
Dit betreft jaarlijks ongeveer 95 uitvaarten.
Het zal niet langer mogelijk zijn om diensten te verzorgen
in verder weg gelegen crematoria of begeleiding aan te bieden
naar verder weg gelegen begraafplaatsen.

Ziekenzalvingen:
In principe worden ziekenzalvingen in de vijf parochies 
en in de verzorgingshuizen binnen de parochies verzorgd door pastoor Bert. 
Op donderdagen is pastoor Bert mantelzorger en niet beschikbaar voor de parochies.
Op donderdagen verwijst de voicemail naar een contactpersoon, die indien nodig
een andere priester kan oproepen voor een ziekenzalving.
 
 

Andere nieuwsartikelen
Actueel Misaanbod (07-02-2022)
PLAN VAN AANPAK VANAF SEPTEMBER 2021 (01-12-2021)
Maria tenhemelopneming en bedevaarten (19-04-2021)
Deelname aan kerkelijke Vieringen (27-05-2020)
Parochieblad De Trump (26-03-2020)
Programma Cluster 2020 (10-02-2020)
Clusteravond over een Zinvolle Film (09-02-2020)
OPGAVE MISINTENTIES !!!! (30-12-2018)
Jubileum: 150 jaar parochiekerk Pey (12-12-2011)
Gebed voor de samenwerking (02-11-2011)

        
 
 
2022 Parochie Pey