Viering met aandacht voor de Oecumene
27-08-2018
 

Ambassadeurs van de oecumene

Tijdens de Duitse Katholiekendag 2018 werd bijzondere aandacht besteed aan de oecumene.
We bedoelen daarmee de verbondenheid van de verschillende Christelijke kerken, eenheid in verscheidenheid.
Met name de zogenaamde “gemengde huwelijken” werden als een genade gevierd.
Waar een katholiek en een protestant een gezin vormen,
daar overbrugt de liefde vaak alle grenzen tussen kerken.
Respect voor elkaars tradities past prima binnen de eenheid van geloof en leven.
Daarom werden de gemengde bruidsparen “Ambassadeurs van de oecumene” genoemd.

Op zaterdag 20 oktober zal in de kerk van Pey een Viering plaatsvinden met aandacht voor de oecumene.
Het is dan Wereldmissiedag en de kerken denken na over hun zending in deze wereld.
Wij hebben die dag enkele “gemengde” echtparen in ons midden.
Zij dragen de Bijbel in het hart van de kerk, als het Boek van ons gelovig samenleven.
Kinderen plaatsen later een wereldbol bij de Bijbel en tijdens de voorbeden gaan daarbij kaarsjes branden.
Dominee Henk van de Born en pastoor Bert Mom gaan ons voor in woord en gebed.
De liederen passen bij het thema van deze Viering en zijn bekend in beide tradities.
Kinderen lezen verschillende teksten.
Na afloop wordt een kop koffie, thee of frisdrank aangeboden.

U bent van harte welkom: zaterdag 20 oktober om 19.15 uur in de kerk van Pey.

 
 

Andere nieuwsartikelen
MISTIJDEN * SPREEKUUR * OECUMENE * ander nieuws (30-08-2018)
Viering met aandacht voor de Oecumene (27-08-2018)
Spreekuur Pastoor Bert Mom (13-01-2018)
Overzicht Missen in Echt Oost (08-12-2017)
Vieringen in Pey, Koningsbosch en Maria Hoop (08-05-2017)
Renovatie Kerkorgel Pey (17-06-2016)
Kind en geloof (10-01-2016)
Jubileum: 150 jaar parochiekerk Pey (12-12-2011)
Gebed voor de samenwerking (02-11-2011)

        
 
 
2018 Parochie Pey