Renovatie Kerkorgel Pey
17-06-2016
 

Restauratie Kerkorgel Pey

Op zondag 22 april 2018 werd het nieuwe kerkorgel ingezegend tijdens een Viering waarin orgelmuziek klonk in samenklank met zang, fluitisten en koperblazers.

 
 

Andere nieuwsartikelen
MISTIJDEN * SPREEKUUR * OECUMENE * ander nieuws (30-08-2018)
Spreekuur Pastoor Bert Mom (13-01-2018)
Overzicht Missen in Echt Oost (08-12-2017)
Vieringen in Pey, Koningsbosch en Maria Hoop (08-05-2017)
Renovatie Kerkorgel Pey (17-06-2016)
Kind en geloof (10-01-2016)
Jubileum: 150 jaar parochiekerk Pey (12-12-2011)
Gebed voor de samenwerking (02-11-2011)

        
 
 
2018 Parochie Pey