Untitled Document
 
Untitled Document
MenuHuwelijken
 
 
 
 
Belevingsverhaal van Anouk Urlings-van Wegberg, mama van Raf

Wij wilden graag ons zoontje laten dopen in de kerk van Pey.
Om ons goed voor te bereiden zijn we naar een voorbereidingsbijeenkomst geweest.
Deze bijeenkomst was informatief en gezellig.
Aan de hand van een aantal gebruiken en voorwerpen die bij de doop van toepassing zijn, werd het een en ander verhelderd.  We hebben gesproken...

 
Lees Verder
 

Zie ook Doopvoorbereiding
 
 

 In de rechter zijbeuk van de kerk staat een groot bord met houten duifjes. Op die duifjes hebben ouders, broertjes of zusjes versierd en er de naam van de dopeling op geschreven. Het bord laat al vermoeden dat er regelmatig gedoopt wordt in Pey, want in een jaar komen zo’n 40 dopelingen naar de kerk. Meestal worden pasgeboren kinderen gedoopt, maar ook regelmatig iets oudere kinderen of zelfs volwassenen.

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen een afspraak maken tijdens het spreekuur van de pastoor. Zij worden dan uitgenodigd voor de gezamenlijke doopvoorbereiding. Maandelijks wordt zo een avond aangeboden voor de doopouders uit Pey, Koningsbosch en Maria Hoop.

FOTOPLAATSEN Tijdens de gezamenlijke doopvoorbereiding wordt inhoudelijk gesproken over het dopen en de beleving van de ouders. Ook wordt de rijke betekenis van de symbolen geduid. Ouders kunnen gebruik maken van het standaardboekje of met behulp van een cd-rom zelf een boekje maken.

De doopviering vindt plaats in het hart van de kerk, waar we rond de dopeling plaatsnemen. Na de doop met water wordt de dopeling gezalfd, waarna een kaars wordt aangestoken. Dit zijn slechts enkele van de prachtige symbolen van de doop.

De doopviering leidt ons naar het Maria-altaar, waar gebeden wordt om de bescherming van Maria. Tenslotte wordt het duifje opgehangen.

Rond Maria Lichtmis (begin februari) ontvangen de dopelingen en hun gezin een uitnodiging om naar de kerk te komen. In een korte viering worden de dopelingen gezegend en ontvangen zij het duifje om mee naar huis te nemen. Tot besluit is er een moment van ontmoeting in het patronaat. Bij het feest van Maria Lichtmis hoort het verhaal van Jozef en Maria, die met de kleine Jezus naar de Tempel gingen om Hem aan God op te dragen. Daarom wordt er tijdens de kinderzegen ook een kaars aangestoken in het Peyer Huis van God.

 

        
 
 
2021 Parochie Pey