Geef vandaag voor de kerk van morgen 


Kijk voorbij deze horizon

en zie betere tijden gloren.

Leef uit je vertrouwde bron,

zo wordt de hoop geboren.


Wij maken samen een moeilijke en zorgelijke tijd door, dat geldt ook voor een parochie.  We missen de volle kerken, omdat het aantal bezoekers beperkt is. Wij nemen afscheid van dierbaren in kleine kring. Vertrouwde geloofsmomenten worden aangepast aan de coronamaatregelen. Maar intussen houden wij elkaar vast, al is het op afstand. Aan de Vieringen wordt nog steeds alle zorg besteed. Tijdens uitvaarten doen we ons uiterste best om persoonlijk en met eerbied afscheid te nemen, om te troosten en te bemoedigen. Op de website www.parochiepey.nl verschijnt iedere week een preek. Regelmatig ontvangen zieken en stervenden de ziekenzalving, ook wanneer diegene met corona besmet is. 

Vanaf dit jaar is onze parochie deel van een federatie, een nieuwe stap in de samenwerking, omdat wij geloven in de toekomst van de kerk in onze streek. Bestuursleden en vrijwilligers blijven achter de schermen actief; zij zorgen voor gebouwen en organisatie, met hart voor mensen. De parochiebladen bieden informatie en inspiratie. Menigeen ziet extra om naar een zieke of oudere en biedt een helpende hand. Zo leven wij uit de vertrouwde bron. Zo delen wij hoop en houden elkaar vast. Zo zien wij uit naar betere tijden.

Daarom durven wij ook aan u te vragen: Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Een parochie is volledig afhankelijk van de bijdragen van parochianen. In deze tijd van de coronacrisis vallen inkomsten weg, minder collectegeld bijvoorbeeld omdat er maar beperkte aantallen kerkgangers ontvangen mogen worden. Maar de vaste lasten gaan gewoon door. Mogen wij een beroep op uw goedheid doen? 

Doet u nog niet mee aan de parochiebijdrage, help ons dan door bij te dragen.

Doet u wel mee, dan zijn wij u heel dankbaar, blijf ons alstublieft steunen.

Misschien zelfs door een extra bijdrage voor uw parochie?

Alleen met uw hulp kunnen wij voortbestaan.

PAROCHIE PEY NL34RABO0142098817

o.v.v. Kerkbijdrage en uw naam en adres


Dank u wel!

 

Landelijke actie kerkbalans

Jaarlijks worden parochianen benaderd met het verzoek om kerkbijdrage te betalen. Alleen wanneer vele parochianen onze parochie financieel ondersteunen, kunnen we blijven bouwen aan de toekomst van onze geloofsgemeenschap.
De landelijke actie “kerkbalans” brengt jaarlijks het belang van de kerkbijdrage onder de aandacht. U kunt voor meer informatie kijken naar www.kerkbalans.nl

 

 

        
 
 
2023 Parochie Pey