Over het belang van de kerkbijdrage

Beste medeparochiaan,

Een spreekwoord luidt “Wie geeft, die leeft”. Waar mensen iets over hebben voor elkaar, daar wordt een samenleving leefbaar. We kunnen tijd, liefde en zorg delen, maar ook een financiële bijdrage kan de basis zijn van vele goede werken.

In onze parochie van Pey willen we graag geven! Het pastorale team en een grote groep vrijwilligers staan klaar om een nabije kerk te vormen. Er is aandacht voor kinderen, tijdens de catecheselessen in school, in vieringen, tijdens communie en vormsel. In 2016 wordt bijzondere aandacht gegeven aan de eindexamenkandidaten. Er zit muziek in de parochie, graag bieden wij ruimte aan zangers en muzikanten, waarbij Lessons and carols afgelopen jaar een hoogtepunt was.

Vaak komen we samen in onze monumentale kerk, die een gastvrij huis is, maar waaraan ook regelmatig onderhoud nodig is. Zo zal binnenkort aan het orgel gewerkt moeten worden. Ook buiten ons mooie kerkgebouw zijn we kerk, wanneer wijkcontactpersonen mensen bezoeken bij lief en leed. Er is aandacht bij ziekte en overlijden. Uitvaarten worden in overleg met de familie zorgvuldig voorbereid.

De parochie wil graag geven, want wie geeft, die leeft! Daarom durven wij ook een beroep te doen op uw vrijgevigheid, want de financiële ondersteuning van parochianen is noodzakelijk!

Kunnen we onze mooie kerk in stand houden? Kunnen we de kosten voor het pastoraat blijven dragen? Kunnen we in de toekomst nabij zijn om het leven te vieren, of om te troost te brengen? Het antwoord hangt voor een groot deel af van de gaven van onze parochianen.

Wij hebben u nodig! Geef alstublieft aan de actie kerkbalans, want we moeten bestaan van uw parochiebijdrage! Uw parochiebijdrage komt overigens volledig ten goede aan de eigen parochie. 

Vanwege het verdwijnen van de acceptgiro’s verzoeken wij u om (liefst) een machtiging uit te schrijven, of anders het bedrag zelf over te schrijven naar de rekening van de parochie. Een richtbedrag en het rekeningnummer vindt u bij het overzicht van de tarieven voor 2016.

Wie geeft, die leeft. Wanneer u geeft om onze parochie,
geef ons dan de kans om een levende
geloofsgemeenschap te blijven vormen.
Geven doet leven.
Dank voor uw parochiebijdrage!


Pastoor Bert Mom en het parochiecomité.

 

Landelijke actie kerkbalans

Jaarlijks worden parochianen benaderd met het verzoek om kerkbijdrage te betalen. Alleen wanneer vele parochianen onze parochie financieel ondersteunen, kunnen we blijven bouwen aan de toekomst van onze geloofsgemeenschap.
De landelijke actie “kerkbalans” brengt jaarlijks het belang van de kerkbijdrage onder de aandacht. U kunt voor meer informatie kijken naar www.kerkbalans.nl

 

 

        
 
 
2019 Parochie Pey