2 De Parochiekerk | 1 De Mariakapel | 1 Het kerkorgel
 
 

In 2015 bleek dat het oude orgel uit 1931 aan groot onderhoud toe was, De daarmee gepaard gaande kosten waren zo hoog dat de vraag rees of de kwaliteit van het orgel deze kosten rechtvaardigde. Immers het orgel was gebouwd in een tijd dat deze voor zo weinig mogelijk geld gebouwd werden. Hierdoor was het zeer wel denkbaar dat de technische problemen die waren geconstateerd na restauratie op korte termijn weer zouden optreden.

Er werd besloten om op zoek te gaan naar een goed tweedehands mechanisch orgel, deze instrumenten zijn zeer degelijk gebouwd en daardoor treden er vrijwel geen storingen op. Het bleek al snel dat zo’n orgel een te groot stempel zou drukken op het monumentale karakter van onze kerk. Plaatsing op het oksaal, waar zich het oude orgel bevond, was door de eveneens geringe afmetingen ook niet mogelijk.

Er werd uiteindelijk gekozen voor een elektronisch Monarke orgel, van de firma Johannus uit Ede. Het orgel bestaat in feite uit twee orgels: een hoofdorgel en een koororgel. De luidsprekers van het hoofdorgel staan opgesteld in het oude orgel op het oksaal. Het koororgel hangt onder het zuidelijke roosvenster in het transept van de kerk. In totaal zijn er 36 luidsprekers, die een grote, bijna levensechte klank garanderen. De digitale speeltafel staat nu dichtbij het priesterkoor, vanwaar beide orgels via digitale kabels bediend worden. Het orgel heeft, verdeeld over twee klavieren en pedaal 30 stemmen.

Voordeel van deze opstelling is dat het interieur van de kerk vrijwel intact blijft. Ook is het nu mogelijk om het koor beneden in de kerk te laten zingen. Er is een beter contact met de kerkgangers en met de handelingen op het priesterkoor. Het is leuk om te merken dat mensen na de viering naar het orgel toekomen om te zien hoe orgelspelen in zijn werk gaat en vragen te stellen over het orgel.

 
 
Hoofdwerk Zwelwerk Pedaal
     
Bourdon 16' Prestant 8' Prestant 16'
Prestant 8' Roerfluit 8' Subbas 16'
Fluit 8'   Viola di Gamba 8'  Gedekt 8'
Gamba  8' 1 1     Vox Celeste 8'  Trompet 16'
Roerfluit 4' Fluit 4’  Trompet  8'
Octaaf  4' Prestant 4'  
Octaaf 2' Woudfluit 2'  
Quint 2 2/3' Quintfluit 2 2/3'  
Mixtuur IV Sesqualter II  
Cornet III Scherp III  
Vox Humana 8' Hobo 8'  
Trompet 8' Kromhoorn 8  
Tremulant    Tremulant  
Koppel I - II      Ped-I, Ped-II
     
 


 

 

Het oude orgel

Het in 1931 door Verschueren Orgelbouw (Heythuysen) geplaatste orgel was het laatste met volpneumatische tractuur dat door deze orgelbouwer is gemaakt, d.w.z. de bediening van toetsen en registers gebeurde volledig door winddruk. In 1958 werd het orgel door deze firma gewijzigd. De tractuur werd elektropneumatisch gemaakt, d.w.z. de bediening van toetsen en registers van af de speeltafel  naar het orgel was elektrisch, waarna de registers en de pijpen in het orgel door winddruk werden geopend. Hierdoor werd het tijdsverschil tussen indrukken van de toetsen en de daaruit voortvloeiende klank kleiner en kon de organist dus sneller spelen.

Opnames:

        
 
 
2021 Parochie Pey