Untitled Document
 
Untitled Document
 
 

 

Ziekenzalving | Gezamenlijke Ziekenzegen en Ziekenzalving
 
 

In de kerk zijn er zeven kernmomenten, waarbij als het ware de hemel dichter bij de aarde komt. We noemen die heilige momenten “Sacramenten”. Jezus zelf is Gods gewaarborgde belofte van trouw, want Hij heeft ons een belofte gegeven: “Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding”.

De zeven sacramenten zijn:

  • Het doopsel
  • Het vormsel
  • De Eucharistie (Christus’ die bij ons komt in brood en beker)
  • De biecht
  • De priesterwijding
  • Het huwelijk
  • De ziekenzalving

De ziekenzalving wordt ook wel het sacrament van bemoediging genoemd. Met de heilige olie worden het hoofd en de handen gezalfd. In de Bijbel lezen we al over dit gebruik:

“Is iemand van u ziek, laat hij dan de priesters van de gemeente roepen. Zij moeten een gebed over de zieke uitspreken en hem zalven met olie in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden” (Jakobus 5, 14-15)

Soms kiezen mensen voor de ziekenzegen, dit is geen sacrament, maar een gebed om kracht en zegen waarbij de handen opgelegd worden.

 

        
 
 
2021 Parochie Pey