Untitled Document
 
Untitled Document
 
 


Ter overweging:

In de Bijbel lezen we over Job. Hij is een rechtvaardig en goed mens, die getroffen wordt door ziekte en verdriet. Hij stelt de vraag naar het “waarom” van al zijn lijden. Waarom treft het lijden goede mensen?
Zijn zogenaamde vrienden geven gemakkelijke antwoorden, maar daarmee helpen ze Job niet. Wie ziek wordt heeft geen behoefte aan standaardantwoorden, maar aan echte nabijheid. Uiteindelijk ontdekt Job dat God hem nabij is, ondanks alles. Dat geeft geen antwoord op al zijn vragen, maar Job weet wel dat hij nooit alleen zal zijn.

 

Wanneer je langdurig of ernstig ziek wordt, dan verandert er ineens veel in je leven. Misschien moet je stoppen met werken, of kun je nauwelijks nog deelnemen aan het maatschappelijke leven.
Ziekte kan je ook confronteren met de vraag naar het waarom? Waarom overkomt mij dit? Waarom juist nu? Waarom laat God dit toe? Waarom, waarom …? Op die vragen zijn er geen gemakkelijke standaardantwoorden te geven. Wel proberen wij als gelovige mensen om elkaar vast te houden op die moeilijke momenten. We proberen met onze nabijheid een antwoord te zijn op de vragen van een ander.

Soms kan het goed doen om als zieke je verhaal te kunnen vertellen; om te ervaren dat je niet vergeten wordt. Als geloofsgemeenschap komen wij graag op bezoek bij de zieken. Het ziekenbezoek wordt verricht door de Sint Vincentiusvereniging, maar desgewenst kunt u uiteraard ook bezoek ontvangen van de pastoor.

Omdat het niet altijd bekend is wie er ziek zijn in de parochie, verzoeken wij u om zélf door te (laten) geven wanneer iemand ziek is. Dit geld ook voor zieken in het ziekenhuis, die graag bezoek willen ontvangen vanuit de parochie.

Een bron van kracht kan ook de ziekencommunie zijn, welke maandelijks wordt rondgebracht door Pastoor Bert. Oudere en zieke parochianen verzuchten wel eens: “We vinden het jammer dat we niet meer naar de kerk kunnen komen!” Maar de kerk wil graag naar u komen, wanneer u dat wenst. Neemt u gerust contact op met de pastoor.

Normaliter wordt de ziekencommunie rondgebracht op de eerste zaterdag van de maand, maar rond de grote kerkelijke feestdagen is er soms een extra communierondgang. De data van de ziekencommunie worden altijd gepubliceerd in het parochieblad “De Trump”.


 Ik weet dat Hij mij niet laat vallen
en op het beslissende uur
in het krijt treedt voor mij.
Ik weet heel zeker
dat Hij er zal zijn.
Ik zal Hem zien,
vanuit dit lichaam,
zo gehavend als het is.

 

        
 
 
2021 Parochie Pey