Untitled Document
 
Untitled Document
 
 

 

De Franse bisschop Jacques Gaillot schreef ooit een boek met de prikkelende titel:

“Als de kerk niet dient, dient zij tot niets”.

Hij herinnert de kerk uitdrukkelijk aan de taak om een dienende gemeenschap te zijn.

Jezus zelf is ons daarin voorgegaan, zoals blijkt uit zijn uitspraken in de Bijbel:

  • Ik ben gekomen om te dienen en niet om gediend te worden
  • Ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te redden
  • Wat u aan een van de geringsten hebt gedaan, dat hebt U voor Mij gedaan

Een geloofsgemeenschap is geroepen om pijn te verzachten, om verdriet te delen, om zieken te bezoeken en mensen in nood te helpen. Dat is de toetssteen van oprecht christelijk leven.

 

 

 

        
 
 
2022 Parochie Pey