KERK ZIJN TEN TIJDE VAN CORONAVIRUS

Belangrijk bericht voor kerkgangers

Zaterdag 26 juni 2021

Vanwege de anderhalve meter-maatregel kunnen

maximaal 65 kerkgangers

in één Viering 

aanwezig zijn.

Het dragen van een mondkapje is niet langer verplicht, maar wordt wel aanbevolen. Op momenten dat de anderhalve meter niet aangehouden kan worden (bijvoorbeeld tijdens het toedienen van een doop) wordt het dragen van een mondkapje verwacht.

In de kerk blijven de bestaande maatregelen van kracht

Blijf thuis indien u coronaverwante symptomen vertoont.

Ontsmet uw handen bij binnenkomst.

Houd ten allen tijden anderhalve meter afstand

Volg de instructies bij het Communie-uitreiken


Reserveren voor deelname aan een Mis is noodzakelijk. 

U kunt reserveren via familie van Kempen en u kunt daarvoor bellen op 

ma. t/m do. 

van 11.00 uur tot 13.00 uur tel: 0475-483895.


Missen in Pey

Zaterdag 19.15 uur

Dinsdag 19.00 uur

Vrijdag 19.00 uur

Maximaal 50 kerkgangers

Aanmelding is noodzakelijk

Draag een mondkapje in de kerk


Op woensdagavond bidden Christenen van alle kerkgenootschappen

van 19.00-19.15 uur om bescherming tegen het coronavirus.
Aanbevolen wordt om een Onze Vader te bidden, het gebed dat Jezus ons leerde,
voor allen die in ons land en wereldwijd getroffen werden door het Coronavirus
(zieken, overledenen en nabestaanden, werkelozen, etc.)

Onze Vader die in de hemel zijt
uw Naam worde geheiligd,
uw rijk kome
uw wil geschiede
op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

****

Dopen:

Dopen kunnen weer gepland worden, maar wel met enkele aanpassingen:

* maximaal 50 kerkgangers, handen ontsmetten bij binnenkomst
* draag een mondkapje
* zalving met doopolie  met een wattenstaafje
* handoplegging via de handen van de ouders
* familieleden, etc. blijven zoveel mogelijk op hun plaats zitten

Kerkelijke vieringen

Bij het betreden van de kerk dient u uw handen te ontsmetten (ontsmettingsmiddel staat klaar).

Voordat u te Communie kunt gaan dient u nogmaals uw handen te ontsmetten.
De Communie wordt uitgereikt door een scherm, met een pincet of hostietang.
Een plaatsaanwijzer leidt u naar uw plek in de kerk, deze wordt u toegewezen.
De minimale anderhalve meter afstand dient steeds aangehouden te worden!!

Belangrijk indien u naar de kerk wilt komen:
U dient zich altijd tevoren aan te melden,
waarbij u hoort in welke Vieringen nog plaats is.

Zo voorkomt u teleurstellingen en wordt u eventueel een alternatieve datum aangereikt.

Bij opgave worden naam en telefoonnummer van elke kerkganger genoteerd, 

ook wordt gevraagd of u corona-gerelateerde gezondheidsklachten heeft.
Door de opgave geeft u toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het binnenlaten in de kerk,
tevens om aan de veiligheidseisen te voldoen.
Bij corona-gerelateerde gezondheidsklachten wordt u gevraagd thuis te blijven.

Opgave bij familie van Kempen
tel. 0475-483895,
u kunt bellen op
maandag t/m donderdag
van 11.00 uur tot 13.00 uur

* Zang en muziek:
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan mag er geen samenzang zijn in de kerk.
U dient uitdrukkelijk niet mee te zingen.

* Collectegeld
Bij de uitgang staat een collectebus voor uw gave voor kerk,
op dit moment heel hard nodig!
Voor het aansteken van een offerkaars verwijzen wij voorlopig naar de Mariakapel op het kerkhof.

* Het kerkgebouw
De kerk wordt regelmatig schoongemaakt, ontsmet en goed gelucht.
De kerkboeken zijn verwijderd, evenals de knielmatjes.
Bij voorkeur niet knielen, om de onderlinge afstand zo ruim mogelijk te maken.

        
 
 
2021 Parochie Pey