KERK ZIJN TEN TIJDE VAN CORONAVIRUS

Alle publieke liturgische vieringen zijn afgelast
tot en met Pinksteren (Tweede Pinksterdag 1 juni).

Op woensdagavond luiden om 19.00 uur
de kerkklokken van alle kerkgenootschappen:
om ons op te roepen tot eensgezind  gebed, waarbij u thuis aan kunt sluiten.

****

Hervatting kerkelijke vieringen

* Vanaf 2 juni zullen er weer publieke Erediensten plaatsvinden in onze kerk,
waaraan maximaal 30 personen deel kunnen nemen.

* Vanaf 1 juli mogen wij 65 kerkgangers ontvangen per viering,
gezien de grootte van onze kerk en de anderhalve meter regel.

* Vanaf 13 juni kunt u ook te Communie gaan,
waarvoor ter plekke instructies worden gegeven.

Bij het betreden van de kerk dient u uw handen te ontsmetten (ontsmettingsmiddel staat klaar).
De Communie wordt uitgereikt na de zegen, waarna u de kerk verlaat,
zo voorkomen wij een extra ronde door de kerk.
Voordat u te Communie kunt gaan dient u nogmaals uw handen te ontsmetten.
De Communie wordt uitgereikt door een scherm, met een pincet of hostietang.
Een plaatsaanwijzer leid u naar uw plek in de kerk, deze wordt u toegewezen.
De minimale anderhalve meter afstand dient steeds aangehouden te worden!!

Belangrijk indien u naar de kerk wilt komen:
U dient zich altijd tevoren aan te melden,
waarbij u hoort in welke Vieringen nog plaats is.

Bij opgave worden naam en telefoonnummer van elke kerkganger genoteerd,
ook wordt gevraagd of u corona-gerelateerde gezondheidsklachten heeft.
Door de opgave geeft u toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het binnenlaten in de kerk,
tevens om aan de veiligheidseisen te voldoen.
Bij corona-gerelateerde gezondheidsklachten wordt u gevraagd thuis te blijven.

Opgave bij familie van Kempen
tel. 0475-483895,
u kunt bellen op
maandag t/m donderdag
van 11.00 uur tot 13.00 uur

* Voorlopig een extra Viering:
Naast de vertrouwde Mistijden (dinsdag en vrijdag om 19.00 uur
en zaterdag om 19.15 uur),
zal er tot 1 september een extra Mis zijn op zondagochtend om 11.15 uur.

* Misintenties:
Bij het hervatten van de kerkelijke vieringen is voorrang gegeven aan families
die een zeswekendienst of eerste jaardienst reeds hadden opgegeven in de afgelopen maanden.
De overige Misintenties van de afgelopen maanden zijn meegenomen
in de besloten gebedsmomenten die plaats hebben gevonden.
Deze intenties staan ook vermeld in een boek dat de komende maanden tijdens alle Missen bij het altaar zal liggen.
In al die Missen zal er nogmaals gebeden worden “voor alle intenties van de afgelopen tijd”.
Zou u er toch prijs op stellen dat uw intentie nogmaals apart genoemd wordt,
dan kunt u dat kenbaar maken bij het aanmelden voor deelname aan een Mis.
Het is helaas niet haalbaar om alle opgevers van de honderden intenties te benaderen.
Graag vragen wij uw begrip hiervoor.

* Zang en muziek:
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan mag er geen samenzang zijn in de kerk.
U dient uitdrukkelijk niet mee te zingen.
Ook zanggroepen of koren mogen helaas niet zingen.
Blaasmuziek is niet toegestaan, snaarinstrumenten of toetsen mogen wel.

* Collectegeld
Bij de uitgang staat een collectebus voor uw gave voor kerk,
op dit moment heel hard nodig!
Voor het aansteken van een offerkaars verwijzen wij voorlopig naar de Mariakapel op het kerkhof.

* Het kerkgebouw
De kerk wordt regelmatig schoongemaakt, ontsmet en gelucht.
De kerkboeken zijn verwijderd, evenals de knielmatjes.
Bij voorkeur niet knielen, om de onderlinge afstand zo ruim mogelijk te maken.

****

Grenzeloos goed (Op weg naar Pinksteren 2020)

“De winkelwagens worden regelmatig ontsmet door onze vrijwilligers van het AZC”,
die woorden stonden geschreven bij de ingang van een plaatselijke supermarkt.
Een bewoner van het Asielzoekerscentrum reikte schoongemaakte winkelwagentjes aan,
terwijl een ander druk in de weer was met desinfecterende middelen.
Hun Nederlandse woordenschat is nog beperkt, maar de vriendelijke glimlach kan iedereen begrijpen.
De tijd die wij samen meemaken, maakt heel wat grenzen relatief.
Nederlandse patiënten werden opgenomen op Duitse Ic’s.
En de verschillende kerkgenootschappen die ons land rijk is,
bidden eensgezind om kracht en verlossing van het coronavirus.
Soms zijn tijden als deze nodig, om onze blik te verruimen,
zodat we voorbij de verschillen elkaar in de ogen zien.

Het liet me denken aan het waargebeurde verhaal van vier Army-chaplains,
die op 3 februari 1943 op het troepentransportschip The Dorchester
onderweg waren van Amerika naar Europa.
Onderweg werd het schip getroffen door een Duitse torpedo en begon te zinken.
De vier geestelijk verzorgers behoorden tot verschillende geloofsgemeenschappen,
twee waren protestantse predikanten, één was joods rabbijn en de vierde een rooms-katholiek priester.
In de “gewone wereld” waren die geloofsgemeenschappen nog hopeloos verdeeld,
maar op dit schip vielen alle grenzen weg.
Het viertal hielp en troostte de manschappen, ze stonden de gewonden bij met gebeden.
Uiteindelijk gaven zij hun reddingsvesten weg aan manschappen die dreigden te verdrinken.
Ooggetuigen zagen hoe de Army-chaplains met het schip in de golven verdwenen,
hun armen om elkaar geslagen, één in gebed.

Vreselijke tijden kunnen mensen uittillen boven de grenzen die getrokken worden.
Dan blijken andersdenkenden ineens hetzelfde te denken.
Dan zie je in de ogen van een vluchteling een mens zoals jij
en zegt een glimlach meer dan woorden.
Dan begrijp je ineens: wij zijn geschapen om lief te hebben, grenzeloos goed en één van hart.

Ik bid voor u, pastoor Bert.

****

Bezinnende teksten, gebeden en berichten van 17 maart tot en met 21 mei 2020 zijn te vinden bij het onderdeel "ter bezinning" op deze website.


        
 
 
2020 Parochie Pey