Hieronder vindt u de correspondentiegegevens van onze Parochie.
 
 
Parochiepriester

Pastoor Bert Mom
Houtstraat 26, 6102 BJ Echt
Telefoon: 0475- 481428
E-mail: parochie.pey@planet.nl

Kosterteam

Lia Bougie
Telefoon 0475-476534
06-57737822

Assistent-kosters
Dré Schlangen, tel. 483171


Rekeningen Rabobank

NL34 RABO 0142098817

 
Opgave misintenties

Maandagochtend van 9:00 uur tot 10:30 uur op de pastorie
Woensdagochtend van 09:00 uur tot 10:30 uur op de pastorie

Een misintentie voor dinsdag of vrijdag kost
€ 8,00; zaterdag of zondag kost: € 19,50

Opgave misintenties kan ook door de misintentie op een briefje te vermelden met uw adres en telefoonnummer. Dit briefje kunt u samen met het geld in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie deponeren.


Anbi gegevens

Publicatiewebsite: klik om te openen
RISN nummer: 2676801

 

     
 

"De waarde van een beroep kan misschien het beste worden afgemeten aan de mate waarop het mensen tot elkaar brengt; want er bestaat maar één werkelijke vorm van rijkdom: contact tussen mensen"

        
 
 
2023 Parochie Pey