1. Wanneer zijn er vieringen?
In de regel zijn er vieringen op  dinsdag (19.00 uur), vrijdag (19.00 uur) en zaterdag (19.15 uur). In de vakantiemaanden en tijdens hoogfeesten kunnen de tijden afwijken. Kijk hiervoor op het onderdeel "Laatste nieuws" onderaan deze startpagina en kies vervolgens het overzicht van de Missen in Echt Oost.


2. Hoe kan ik een doop afspreken?
Je kunt de doop afspreken tijdens het spreekuur van de pastoor. Hierbij zal de doopdatum vastgegd worden en hoor je ook wanneer de doopvoorbereiding is. Op deze website kun je ook meer informatie vinden over de doopviering. Aan de doop zijn in principe geen kosten verbonden, daarom staat in de kerk een mandje voor een vrijwillige bijdragen. Wel is het een goed moment om na te denken over het betalen van kerkbijdrage.


3. Als we ons kind de Eerste heilige Communie willen laten doen?
In de regel vindt in Pey de Eerste Communie plaats op Hemelvaartdag. In Basisscholen Op de Slek en Patricius wordt in groep 4 een brief meegegeven waarmee ouders hun kind aan kunnen melden voor de Eerste Communie. Voor ouders volgt er een ouderavond met informatie, bezinning en taakverdeling. De kinderen worden voorbereid in school. Kinderen die elders naar school gaan, maar wonen in de parochie, kunnen deelnemen aan de Communie in Pey wanneer zij zich hiervoor aanmelden. Zij kunnen contact opnemen met de pastoor.


4. Als ons kind gevormd wil worden?
Kinderen in groep 8 kunnen gevormd worden, wanneer zij gedoopt zijn. Zij kunnen zich aanmelden via een opgavenformulier dat zij in school ontvangen. Kinderen die elders naar school gaan, maar wonen in de parochie, kunnen deelnemen aan de Communie in Pey wanneer zij zich hiervoor aanmelden. Zij kunnen contact opnemen met de pastoor.


5. Als we willen gaan trouwen?
De eerste stap is het contact opnemen met de pastoor, liefst tijdens het spreekuur. De datum wordt vastgelegd en je ontvangt de eerste informatie. De voorbereiding bestaat verder uit gesprekken met de voorganger en één avond van gezamenlijke huwelijksvoorbereiding. Jaarlijks wordt door het kerkbestuur vastgesteld hoeveel een huwelijksviering kost. Wij richten ons daarbij op het advies van het Bisdom. Je vindt meer informatie bij het onderdeel kerkbijdrage van deze website.


6. Als we een huwelijksjubileum willen vieren?
Een huwelijksjubileum kan gevierd worden tijdens een weekendviering, of in een aparte viering. In beide gevallen is de eerste stap het spreekuur, waarbij de datum vastgelegd kan worden en verdere afspraken gemaakt worden. Voor de kosten verwijzen wij naar het onderdeel kerkbijdrage.


7. Als iemand ziek is?
Wanneer iemand ziek is en bezoek van de parochie wenst, dan kan contact opgenomen worden met de Vincentiusvereniging of de pastoor.


8. De ziekenzalving?
Wanneer iemand erg ziek of stervende is, dan kan de ziekenzalving kracht en bemoediging schenken. U kunt contact opnemen met de pastoor.


9. Als iemand is overleden?
Soms overlijdt iemand onverwacht, zodat er geen ziekenzalving plaats heeft kunnen vinden. Desgewenst kan de pastoor dan een zegenbede uitspreken over de overledene. Wanneer iemand is overleden en er wordt een kerkelijke uitvaart gewenst, dan zal dit doorgaans geregeld worden door de uitvaartverzorger. Deze zal in overleg met de familie en de pastoor een datum vastleggen, waarna de pastoor (of een van de assistenten) de familie bezoekt en de uitvaart met hen voorbereidt. Voor de kosten verwijzen wij naar het onderdeel kerkbijdrage van deze website.


10. Als ik een intentie wil aanvragen?
Deze vraag wordt beantwoord door te klikken op contact. Hier worden de tarieven en de opgavenmogelijkheden beschreven.

Opgave van Misintenties

Vanaf januari kunt u Misintenties alleen nog opgeven via een enveloppe in de brievenbus van de pastorie, Houtstraat 26 in Pey. Vermeldt u s.v.p. duidelijk:
• De Misintentie
• De datum
• Uw naam en telefoonnummer

Met het verschuldigde bedrag in de enveloppe
• Doordeweekse Mis € 8,00
• Weekend en feestdagen € 19,50

Vanwege ziekte van onze medewerkster is het helaas niet langer mogelijk om persoonlijk de intenties aan te nemen, maar wanneer u de enveloppe tijdig bezorgt, met correcte vermelding, dan zorgen wij dat voor uw intenties gebeden wordt.


        
 
 
2022 Parochie Pey