Het logo symboliseert de samenwerking binnen het Cluster dat gevormd wordt door de parochies van Pey, Koningsbosch, Maria Hoop, Echt en Sint Joost. Er zijn zes puzzelstukken te zien, elk met een eigen kleur, omdat de parochies samenwerken en toch hun eigen kleur bewaren.

Het zesde puzzelstuk symboliseert de Piusparochie, die sinds de kerksluiting opgenomen werd in de parochie van Echt.

De puzzelstukken ontvangen en geven door, zoals bij een goede samenwerking gebeurt. Het hart wordt gevormd door het kruis, teken van ons geloof en van Christus die ons roept tot gemeenschap. Het kruis bestaat uit twee lijnen, van hemel tot aarde, van mens tot mens. Op het raakvlak van die lijnen willen wij kerk zijn in deze tijd. De puzzelstukken worden bijeen gehouden door een band, dit symboliseert de grotere geloofsgemeenschap: het Bisdom en de wereldwijde Kerk waarvan wij deel uitmaken.

        
 
 
2023 Parochie Pey