Untitled Document
 
Untitled Document

 

 

Een oud Joods verhaal vertelt over een wijze leermeester, die zijn leerlingen onderrichtte over de heilige geschriften. Op een dag kwam er een nieuwe leerling, die nogal een hoge dunk van zichzelf had. Met een verheven toontje zei de leerling: “Ik ben al twee keer door heel de bijbel gegaan”. “Dat is mooi”, antwoordde de leermeester “maar hoe vaak is de bijbel door jou gegaan?”

Deze Joodse vertelling maakt duidelijk hoe je kunt groeien in je geloofskennis. Je kunt feiten en stellingen leren; maar vooral komt het erop aan dat de geloofsverhalen in je leven gaan spreken. De bijbel is er niet zozeer om van buiten te leren, maar om van binnen te leren.

In onze parochie proberen wij hier ruimte te scheppen. Het begint met de lessen in school, in het bijzonder rond de eerste communie en het vormsel. Maar ook tijdens de voorbereiding op het huwelijk of het doopsel.
Tijdens de bijeenkomsten die dan plaatsvinden, proberen wij het Grote Verhaal van God-met-ons te laten weerklinken in onze eigen levensverhalen.


 De Bijbel is er niet zozeer om van buiten te leren,
maar om van binnen te leren.

 

        
 
 
2023 Parochie Pey