Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 

Een tekst uit een Communieviering …

Jezus zegt: “Ik klop aan de deur van je hart,
want Ik wil zo graag met jou iets moois beginnen”.
Jezus zegt: “Ik klop aan de deur van je hart,
en als je open doet, dan kom Ik bij je binnen.”

En als Ik binnenkom, wees dan maar niet bang.
Ik geef je een knuffel en die duurt je leven lang.
Ja, Ik zal voor je zorgen, dat beloof Ik jou,
omdat Ik oneindig veel van je hou …. !

 

 
 

 

De pastoor verzorgt catecheselessen in de groepen 4 t/m 8 van beide basisscholen. Na de kerstvakantie moet hij zich beperken tot de groepen 4 en 8, vanwege de voorbereiding op de eerste communie en het vormsel.

Het Communieproject heet “ik + jij = wij”.
Het Vormselproject heet “Door de Geest bewogen”
Beide projecten werden samengesteld door pastoor Bert Mom.

Communiecatechese

Tijdens de Communievoorbereiding volgen we vijf stappen:

 1. Dit ben ik
  Mijn naam, hoe zie ik er van buiten én van binnen uit? Een psalm vertelt dat je een wonder bent.
   
 2. Kind van God
  De opdracht van Jezus in de tempel en de doop van de kinderen. Gedoopt tot kind van God.

 3. Een goed voorbeeld
  Jezus leert ons veel. Over God vertellen (de roeping van de apostelen), bidden (de kinderen leren het Onze Vader en maken een eigen gebedje), elkaar helpen (de barmhartige Samaritaan), delen (de broodvermenigvuldiging, over delen), vergeven (het verloren schaapje). 

 4. Heilig Brood delen
  Het Laatste Avondmaal, de week van kruis en nieuw leven. De kinderen schrijven een brief aan
  Jezus. Maaltijd vieren in de kerk, tekenen van de tafel in de kerk.

 5. Mijn H. Communie
  Hoe heeft het kind de Communie beleefd?

Kleurplaten, opdrachtjes en een puzzel maken het boekje compleet.

Vormselcatechese

Tijdens de Vormselvoorbereiding volgen wij zeven stappen:

 1. Volwassen worden
 2. Over zalven en vormen
 3. Bijbels tweeluik (Jesaja en Jezus)
 4. Nog een Bijbels tweeluik (Babel en Pinksteren)
 5. Wat is geloven?
 6. Martin Luther King, leven in de Geest van Jezus
 7. De Vormselviering

Tijdens de lessen worden de kinderen aan het denken gezet. De thema’s worden concreet door het voorbeeld van bijzondere volgelingen van Jezus, zoals Laurentius, Franciscus, Maximiliaan Kolbe en Martin Luther King. 


Enkele gebeden van Vormelingen …


Blij en vrij

God had de wereld geschapen
de mensen en dieren zoals de schapen.
De mensen voelen zich blij,
nu kennen ze liefde en we zijn vrij.


Mijn levensloop

Ik ging het eerst naar school toen in vier was,
en maakte vrienden in de klas.
Ik keek naar Sesamstraat
en het was soms laat.
Ik groep 4 luisterde ik naar pastoor
en ik dacht ga door.
De communie heb ik gedaan
en in had een leuke jurk aan.
Nu zit ik in groep acht
en de meester lacht.
De cito zit erop
graag wil ik naar de top.
De basisschool is snel afgelopen
en de middelbare school staat nu voor mij open.
Op kleine kinderen passen vind ik fijn
ook al zijn ze nog klein.
In de toekomst wil ik iets met kinderen doen
dat verdien ik misschien wel veel poen.


Oorlog

Oorlog, wat is oorlog,
oorlog draait om macht,
het geeft verdriet en nacht.

Leiders die zeggen dat ze voor overwinning gaan,
terwijl ze alleen maar aan de kantlijn staan.
Ze hebben geen last van al de pijn en verdriet,
van alle explosies en geschiet.
Het is het volk dat eronder lijdt,
dus laat de oorlog iets zijn wat je vermijdt.

Als we in vrede verder leven
heeft de wereld veel meer te geven.
Een plaatsje heel apart

Bewaar Jezus in je hart
op een plaatsje heel apart
Bij vreugde of verdriet
vergeet Hem toch niet
Dan zal Hij jou geven
een goed en zalig leven.


Ik had een wensdroom vannacht …

Ik had een droom vannacht
de wereld was vol kleur en pracht.
Geen oorlog en geen pijn
ieder mocht zichzelf zijn.
Geen oordelen, geen verdriet,
niemand die op de ander neerziet.
Geen bedrog en geen geweld
geen noodzaak meer voor geld.
We leefden voor eeuwig in harmonie en vrij.
Alle kinderen waren gelukkig en blij.
De droom is voorbij, maar de wens is gebleven.
Dat is wat ik een ieder wens, de rest van zijn leven.
Het was maar een droom … of toch niet?

 

        
 
 
2021 Parochie Pey