Tarieven 2021 
 

Attentie:

Opgave van Misintenties

Vanaf januari 2019 kunt u Misintenties alleen nog opgeven via een enveloppe in de brievenbus van de pastorie, Houtstraat 26 in Pey. Vermeldt u s.v.p. duidelijk:
• De Misintentie
• De datum
• Uw naam en telefoonnummer

Met het verschuldigde bedrag in de enveloppe
• Doordeweekse Mis € 10,00
• Weekend en feestdagen € 22,00


De Trump
Abonnement op parochieblad “De Trump”  - € 10,00

H. Missen
Misintentie dinsdag en vrijdag  - € 10,00
Misintentie zaterdag   - €  22,00
Jubileummis/missen verenigingen (excl. Zangkoor) - € 60,00
Kosten zangkoor bij uitvaart/huwelijk/bijz.missen - € 30,00
* Huwelijks-/begrafenismis  - € 430,00
Jubileummis buiten regulerende tijd  - € 275,00
Vooravondmis of avondwake - € 30,00
Nadiensten én zeswekendienst op dinsdag en vrijdag  - € 10,00
Nadiensten én zeswekendienst op zaterdag  - € 22,00
* Begeleiding naar crematorium                                                                na een voorafgaande kerkdienst - € 60,00
* Begeleiding naar crematorium                                                                zonder een voorafgaande kerkdienst - € 430,00
* Avondwake zonder daaropvolgende begrafenis - € 275,00

* Gratis indien gedurende minstens 4 voorafgaande aaneengesloten jaren de minimum kerkbijdrage per jaar is betaald.

Kerkbijdrage
Minimum per jaar - € 108,00
of per maand - € 9,00

Tarieven kerkhof
Huur/Onderhoud kindergraf per jaar - € 30,50
Huur/Onderhoud “enkel” graf per jaar - € 42,50
Huur/Onderhoud “enkel” graf (20 jaar) - € 850,00
Huur/Onderhoud “dubbel” graf per jaar - € 62,50
Huur urnenplaats in urnenmuur (20 jaar) - € 1.150,00
Ruimingskosten graf “enkel” - € 220,00
Ruimingskosten “dubbel”graf - € 440,00
Uitstrooien urn in bestaand graf - € 260,00
Kosten naamplaatje - € 7,50


Stichtingen (minimaal 5 en maximaal 20 jaar)
Gestichte H.Mis door de week (5 jaar) - € 50,00
Gestichte H.Mis door de week (10 jaar) - € 100,00
Gestichte H.Mis door de week (20 jaar) € 200,00
Gestichte Eucharistieviering zaterdag (5 jaar) € 110,00
Gestichte Eucharistieviering zaterdag (10 jaar)
 € 220,00
Gestichte Eucharistieviering zaterdag ( 20 jaar) € 440,00

Zie voor het rekeningnummer van de Parochie het onderdeel contact.