Tarieven 2016 
 

De Trump
Abonnement op parochieblad “De Trump” - € 7,00

H. Missen
Misintentie dinsdag en vrijdag - € 7,00
Misintenties zaterdag – zondag - €  17,50
Jubileummis/missen verenigingen (excl. Zangkoor) - € 55,00
Kosten zangkoor bij uitvaart/huwelijk/bijz.missen - € 27,50
Huwelijks-/begrafenismis * - € 400,00
Jubileummis buiten regulerende tijd  * - € 250,00
Vooravondmis of avondwake - € 22,50
Nadiensten ιn zeswekendienst - € 75,00
Begeleiding naar crematorium of naar andere begraafplaats - € 50,00
Begeleiding naar crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst - € 400,00
Avondwake zonder daaropvolgende begrafenis - € 150,00

* Gratis indien gedurende minstens 4 voorafgaande aaneengesloten jaren de minimum kerkbijdrage per jaar is betaald.

Kerkbijdrage
Minimum per jaar - € 90,00
of per maand - € 7,50

Tarieven kerkhof
Huur/Onderhoud kindergraf per jaar - € 25,00
Huur/Onderhoud “enkel” graf per jaar - € 37,50
Huur/Onderhoud “enkel” graf (30 jaar) - € 1125,00
Huur/Onderhoud “dubbel” graf per jaar - € 57,50
Huur urnenplaats in urnenmuur (20 jaar) - € 1.125,00
Ruimingskosten graf “enkel” - € 200,00
Ruimingskosten “dubbel”graf - € 400,00
Kosten naamplaatje - € 5,50

Stichtingen (minimaal 5 en maximaal 20 jaar)
Gestichte H.Mis door de week (5 jaar) - € 35,00
Gestichte H.Mis door de week (10 jaar) - € 70,00
Gestichte H.Mis door de week (20 jaar) € 140,00
Gestichte Eucharistieviering zaterdag/zondag (5 jaar) € 87,50
Gestichte Eucharistieviering zaterdag/zondag (10 jaar)
 € 175,00
Gestichte Eucharistieviering (zaterdag, 20 jaar) € 350,00

Zie voor het rekeningnummer van de Parochie het onderdeel contact.