Actueel
    1 Jaarprogramma
    1 Ter bezinning
    3 Fotoboek
    3 Video's
 
   Informatie
    3 Kerkbijdrage
    3 Tarieven
    3 Kerkhofreglement (pdf)
    3 Privacyverklaring (pdf)
 
   Achtergrond
    2 Geschiedenis
    1 Visie
    3 Pastoor Cramer
 
 
 

Welkom op de website van parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Pey-Echt.

Graag willen wij onszelf voorstellen en informatie bieden over het reilen en zeilen van onze geloofsgemeenschap.

In Midden-Limburg vormen de dorpskernen Pey, de Slek, Schilberg en ít Hingen, samen "Groot Pey". In de dorpskernen wordt gewerkt en gezorgd; maar mensen weten ook hoe zij kunnen ontspannen en genieten van het leven. Talrijke verenigingen weerspiegelen de onderlinge band. 

In dit geheel heeft ook de rooms-katholieke parochie een eigen plaats en functie. Binnen de muren van het kerkgebouw wordt er gebeden en gezongen, met aandacht voor jong en oud. De ene keer komen wij samen om het leven te vieren, een andere keer om kracht te zoeken. Maar de parochie stopt niet bij de deur van de kerk. Ook op andere plaatsen en momenten proberen wij aanwezig te zijn. De goede verstandhouding met vele verenigingen wordt gekoesterd, als ook de band met de basisscholen. Er is aandacht voor wat ons gezamenlijk ter harte gaat, maar ook voor wat de individuele mens bezighoudt.

Graag willen wij u iets laten proeven van de eigenheid van onze parochie, door onszelf op deze website aan u voor te stellen.

 

 
3
Laaste nieuws
  MISTIJDEN * SPREEKUUR * OECUMENE * ander nieuws (30-08-2018)
   
3
Volgende viering/activiteit
  Vrijdag 15-03-2019 Vormsel in Pey (Kerk van Pey)

 

        
 
 
2018 Parochie Pey